Cestný bezpečnostný audit

Cestný bezpečnostný audit je prostriedok preventívneho zvyšovania bezpečnosti dopravy na pozemných komunikáciách.


Ide o  proces v rámci ktorého kvalifikovaný nezávislý bezpečnostný audítor (t.j. odborník zapísaný v zozname bezpečnostných audítorov na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR), alebo skupina takýchto audítorov podrobuje kontrole projekt dopravnej infraštruktúry vo...

Čo je BECEP?

BECEP je skratka slov – BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY. BECEP je samostatné oddelenie, ktoré spadá do pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Bezpečnosť cestnej premávky je tvorená primárne troma faktormi, ktoré spolu navzájom súvisia a ovplyvňujú počty dopravných nehôd:

1, PODMIENKY – stav cestnej infraštruktúry, počet diaľničných úsekov, vodorovné a...

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU