Čo je BECEP?

BECEP je skratka slov – BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY. BECEP je samostatné oddelenie, ktoré spadá do pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Bezpečnosť cestnej premávky je tvorená primárne troma faktormi, ktoré spolu navzájom súvisia a ovplyvňujú počty dopravných nehôd:

1, PODMIENKY – stav cestnej infraštruktúry, počet diaľničných úsekov, vodorovné a zvislé dopravné značenia ale aj poveternostné podmienky a iné faktory

2, PROSTRIEDOK – podľa toho na čom sa pohybujeme v cestnej premávke sme buď v úlohe vodičov, motocyklistov, cyklistov alebo chodcov.

3, ČLOVEK – „Najčastejšou príčinou dopravných nehôd je zlyhanie ľudského faktora“

Väčšina vodičov zdôvodní po zapríčinení nehody svoju chybu slovami: „Nevidel som ho...“, „Neskoro som ho spozoroval...“, „Nestihol som reagovať....“.

K prvému bodu môžeme konštatovať, že budovanie diaľnic je prioritou štátu, nakoľko diaľnica je najbezpečnejší úsek cesty. Neobsahuje križovatky, železničné priecestia, chodcov, cyklistov a vo veľkej miere neumožňuje čelnú zrážku s protiidúcim vozidlom. Medzi podmienky nemôžeme zabudnúť zaradiť aj vplyv poveternostných podmienok, ktoré ovplyniť nevieme no dážď, sneh, poľadovica alebo veľké horúčavy vplývajú ovplyvňujú naše správanie, prípadne reakčný čas, čim nepriamo ovplyvňujú vznik nehôd.

Druhý bod potvrdzuje technický pokrok v automobilovom priemysle. Ešte pred niekoľkými rokmi jazdili po našich cestách vozidlá, ktoré nepoznali žiadne podvozkové elektronické systémy ako ABS, ESP a iné. Neboli vybavené Airbagmi a celková tuhosť karoséria bola oveľa menšia. Dnešné vozidlá vedia bezpečne brzdiť na každom povrchu s kratšou brzdnou dráhou, vedia vyrovnať vznikajúci šmyk, v niektorých prípadoch aj bez zásahu vodiča, pomáhajú nám udržiavať bezpečný odstup od vozidla pred nami a v nevyhnutnom prípade sami pribrzdia či zastavia naše vozidlo. V prípade nehody poskytujú posádke viac bezpečia.

Auto je zbraň! V rukách nezodpovedného vodiča dokáže zabíjať. To čo sa nemení a ani nikdy meniť nebude sú fyzikálne zákony vplývajúce na vozidlo počas jazdy. Môžeme vybudovať najbezpečnejšie cesty po ktorých budeme jazdiť s najmodernejšími vozidlami, no podarí sa nám tým znížiť počet nehôd na nulu???

Nemyslime na ceste na iných ale hlavne za iných, predvídajme čo sa môže stať či už ako vodiči, motocyklisti alebo chodci, buďme ohľaduplnejší, neriskujme rýchlou jazdou a vždy vyrazme skôr , pretože žiadny vyhasnutý život pri autonehode nestojí za pár minút meškania.

Hlavnými úlohami BECEP-u sú:

- Koordinácia všetkým ministerstiev v úlohách týkajúcich sa podpory bezpečnosti cestnej premávky v súvislosti s „Národným plánom SR pre BEECP 2011-2020“

- Realizovať aktivity podporujúce bezpečnosť cestnej premávky zamerané na chodcov, cyklistov, motocyklistov a vodičov všetkých vekových skupín

- vypracovávať legislatívne, strategické a koncepčné materiály, ktoré majú vzťah k bezpečnosti cestnej premávky

- zabezpečuje medzinárodnú komunikáciu a plnenie záväzkov a úloh vyplývajúcich rokovaní medzinárodných organizácií

NÁRODNÝ PLÁN SR PRE BECEP 2011-2020 nájdete tu

 

 


← Predchádzajúci Nasledujúci→