Výstava Incheba BECEP aktivity prevencie

Plán aktivít BECEP pre rok 2013

Začiatkom roka 2013 nastúpil na miesto vedúceho oddelenia bezpečnosti cestnej premávky Ing. Milan Troška. V tomto roku sa očakáva posilnenie aktivít smerujúcich k verejnosti podobne ako je to v okolitých krajinách. BECEP si vrámci plánu aktivít stanovil ako prioritnú cieľovú skupinu - mladých vodičov vo veku 18 až 25 rokov. Práve táto skupina je v rámci všetkých vodičov

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Prečítajte si

cyklista s ochrannými prvkami

Cyklisti pozor!

ZÁKON Č. 8/2009 Z.z. o CESTNEJ PREMÁVKE prikazuje: Cyklistom § 55: nesmú počas jazdy viesť psa ani iné zviera musia mať na sebe za zníženej viditeľnosti reflexné prvky sú povinní chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou (15- a viacroční len mimo obce) Korčuliarom a skejtbordistom: § 52 ods.5... . Celý článok