Kongres VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s.

Kongres Votum

VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s. organizoval v poradí už 12. Kongres VOTUM. Tento krát 25.-26. októbra sa odohral v príjemnom prostredí kúpeľného mesta Trenčianskych Teplíc. Kongres otvorili Dalimil Hatok a JUDr. Pavel Labáth, ktorí uvítali a predstavili ďalších účastníkov, ako aj významných hostí, z ktorých každý prispel do programu svojou zaujímavou prezentáciou. Svojou prítomnosťou potešil aj samotný predseda predstavenstva VOTUM S.A. p. Dariusz Czyc, ktorý vystúpil s prezentáciou o VOTUM S.A. ako aj s pútavými videami o pozitívnych účinkoch rehabilitácií a procese liečenia na Klinike funkčnej rehabilitácie v Krakowe.

Ďalším zaujímavým bodom programu bola prezentácia spoločnosti FALCK s názornými ukážkami a radami pri záchrane ľudského života, ktoré predviedla školiteľka p. E. Janíčková. Na jednotlivých figurínach a prostredníctvom simulovaných situácií sa účastníci mohli dozvedieť aj to, ako správne postupovať pri podaní prvej pomoci. Podaním teoretického a sčasti aj praktického výcviku sa mohli hostia priučiť aj tomu, ako sa správať a reagovať v život ohrozujúcich situáciách.

Piatkový program ukončil riaditeľ oddelenia BECEP p. Ing. Milan Troška z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ktorý informoval aj o aktivitách a činnostiach BECEP podporujúcich bezpečnosť cestnej premávky zameranú na chodcov, vodičov, cyklistov a iných účastníkov premávky. Hostia kongresu sa tak mohli dozvedieť aj o plánoch súvisiacich s výstavbou nových cestných komunikácií na území SR, ale predovšetkým aj o faktoroch a negatívnych vplyvoch na bezpečnosť cestnej premávky. Nechýbali ani video ukážky brzdnej dráhy vozidla pri jeho rozdielnych rýchlostiach, ako aj video ukážky simulátora prevrátenia auta, či „opilecké“ okuliare, ktoré priblížili ako reaguje vodič pod vplyvom alkoholu.

Pani Mgr. A. Straubová zo susedných Čiech prostredníctvom svojej prezentácie previedla hostí kongresu novými zmenami v českom Občianskom zákonníku. Sobotňajší program bol venovaný pútavej prezentácií pod taktovkou poľského regionálneho riaditeľa p. Grzegorza Celebana.


←Staršie Novšie→

Obrázky k článku:

Kongres Votum


Kongres Votum


Kongres Votum

Súvisiace články

Zostatkovy alkohol
Deň zodpovednosti 2019

Veľká noc bez alkoholu za volantom! POLÍCIA a PIVOVARNÍCI POKRAČUJÚ V PREVENTÍVNYCH AKCIÁCH Bratislava, 18. apríl 2019 – Po povzbudivých výsledkoch z minulej Veľkej noci, ktoré ukázali medziročný pokles nehodovosti pod vplyvom ... .

Celý článok

den zodpovednosti 2018
Deň zodpovednosti 2018

Slovenskí pivovarníci spoločne s dopravnou políciou a BECEPom Ministerstva dopravy a výstavby už niekoľko rokov realizujú spoločné aktivity na zníženie nehodovosti pod vplyvom alkoholu. S... .

Celý článok

Základná škola - prevencia - prednáška
Deň zodpovednosti na slovenských cestách

Zámerom informačno-edukatívnej kampane Deň zodpovednosti je zvýšenie povedomia šoférov na podporu zamedzenia požívania alkoholu počas šoférovania. Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR a Slo... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame