Kritické nehodové lokality

Kritické nehodové lokality

Jednou z aktivít Slovenskej správy ciest je aj monitorovanie cestných komunikácií (diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. a II. triedy) na území SR z hľadiska výskytu dopravných nehôd a ich následkov:

  • určovanie kritických nehodových lokalít (ďalej KNL) a opakujúcich sa KNL, prehľady o KNL
  • klasifikácia KNL podľa základných ukazovateľov nehodovosti a ekonomických strát z následkov nehôd
  • rozbor dopravných nehôd v úseku KNL podľa podkladov PPZ ODP

všetky dostupné informacie o kritických nehodových lokalitách nájdete na stránke Slovenskej správy ciest

 


← Predchádzajúci Nasledujúci→