METEO STANICE NA NAŠICH CESTÁCH POMÁHAJÚ VODIČOM

BECEP cestná meteostanica

Vážení vodiči. Radi by sme Vás informovali o novinkách na našich cestách, ktoré by mali prispieť k zvýšeniu bezpečnosti v doprave a Vašej informovanosti o stave a poveternostných podmienkach na úseku cesty, ktorou práve prechádzate. Na tento účel boli na niektoré vybrané úseky inštalované meteo stanice, ktoré sú vybavené grafickým ukazovateľom pre informáciu práve vodičovi, ktorý prechádza okolo takéhoto zariadenia. Na cestnej tabuli sú zobrazené hodnoty teploty vozovky, teploty vzduchu a varovnými nápismi ŠMYK, NÁMRAZA.

Tabuľa Vás začne upozorňovať nie len pri tvorení nebezpečnej námrazy na vozovke, ale aj pri hustom daždi, kedy sa na vozovke môže udržiavať väčšie množstvo vody, kde Vám môže hroziť šmyk z nízkej priľnavosti pneumatík k vozovke. Nepodceňujte tieto varovania a pri nebezpečenstve prispôsobte svoju jazdu aktuálnym poveternostným podmienkam, chránite tým život, zdravie a materiálne hodnoty nie len sebe, ale aj ostatným účastníkom cestnej premávky. Nezvládnutie nekontrolovaného šmyku má často tragické následky. Dúfame, že budeme pre Vás môcť inštalovať stále viac a viac takýchto zariadení a tým prispievať k vyššej bezpečnosti v doprave. Tieto zariadenia sa na cesty dostali vďaka OPERAČNÉMU PROGRAMU DOPRAVA v rámci ELIMINÁCIE BEZPEČTNOSTNÝCH RIZÍK NA CESTÁCH I .TRIED.

Našťastie nie len tento projekt prináša možnosti inštalácie takýchto zariadení, ale aj samotné organizácie Správy a údržby ciest v jednotlivých krajoch majú záujem na zvýšení bezpečnosti v zimnom období a skvalitnení samotnej údržby ciest, ktoré vykonávajú. Pre tento účel inštalujú na cesty v ich správe podobné zariadenia, pričom každé z nich obsahuje prvok, ktorý Vás upozorní pri nebezpečenstve šmyku určeným spôsobom, ktorým je blikanie niektorého prvku na našich zariadeniach.

Napríklad pri teplotnej tabuli ktorá zobrazuje teplotu vzduchu a vozovky bez varovných nápisov šmyk, námraza BLIKÁ teplota VOZOVKY. Pri iných druhoch je to priamo nápis POZOR s piktogramom snehovej vločky. Vďaka týmto zariadeniam odosielame namerané hodnoty aj priamo na dispečing Správy ciest, čím je zabezpečená informovanosť správcu cesty o potrebe údržby. Všetkým zainteresovaným Správam ciest patrí naša vďaka. O ďalších novinkách na našich cestách váš budeme radi informovať.


←Staršie Novšie→

Obrázky k článku:

BECEP cestná meteostanica


BECEP cestná meteostanica

Súvisiace články

strach za volantom
Kam volať a ako komunikovať so záchrannou službou?

• Včasné privolanie odbornej pomoci po vážnej nehode môže rozhodnúť o ľudskom živote • Celých 11 percent európskych vodičov nepozná číslo zdravotní... .

Celý článok

Dopravná nehodovosť v roku 1966 - 2015
Vyhodnotenie dopravnej nehodovosti za rok 2015

Rok 2015 bol z hľadiska bezpečnosti na našich cestách rokom s plusmi i mínusmi. Napriek tomu, že sme v trende štátov Európskej únie taktiež zaznamenali mierny nárast dopravných nehô... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame