BECEP GALÉRIA

Študentský bezpečnostný projekt

Lepšie 3D simulátory, ktoré ponúknu reálnejší zážitok z cvičnej jazdy, vrátane neposlušného dieťaťa v aute. To bol víťazný nápad zo súťaže Innovation & Creativity Camp v Bratislave, kde mladí hľadali spôsoby ako znížiť nehodovosť. Tento i ďalšie nápady poslúžia ministerstvu pri zlepšovaní vzdelávania v autoškolách.

„Mladí by chceli mať reálnejšiu skúsenosť zo simulovaných cvičných jázd, aby sa viac naučili. Chceli by si trénovať svoje reakcie napríklad za zníženej viditeľnosti či zlých poveternostných podmienok akými je husté sneženia či dážď,“ povedal šéf oddelenia bezpečnosti cestnej premávky ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Milan Troška. Študenti tiež navrhovali, aby sa hýbali aj samotné sedadlá v simulátoroch, čo by umožnilo napodobniť aj šoférovanie v zlom teréne. „Snáď najkreatívnejší bol nápad simulovať prítomnosť malého dieťaťa v aute, počnúc krikom a plačom až po kopanie so šoférovho sedadla,“ dodal M. Troška.

V rámci súťaže navrhovali študenti aj mnohé iné zmeny vo výučbe v autoškolách, napríklad zavedenie školy šmyku, konzultácií s dopravným psychológom, doplnenie cvičných jázd v rôznych ročných obdobiach či obmedzenie jazdy v noci. Všetky tieto opatrenia by sa mali zameriavať na mladých šoférov, pretože práve vodiči vo veku 17 až 24 rokov patria podľa štatistík k tým najnehodovejším na našich cestách. Zníženie počtu týchto dopravných nehôd by pritom mohlo zachrániť mnoho životov.

Projekty študentov nezapadnú len tak prachom. Už začiatkom budúceho roka začne na ministerstve dopravy pracovať nová pracovná skupina zložená z odborníkov na bezpečnosť cestnej dopravy. „Viaceré nápady využijeme ako podklad pri tvorbe novely, ktorej cieľom bude skvalitnenie výučby v autoškolách. Samotní študenti nám ukázali, že súčasný systém potrebuje mnohé zmeny,“ vysvetlil M. Troška.

Dopravno - vzdelávací projekt pre študentov stredných škôl zorganizovala Junior Achievement Slovensko v spolupráci s ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.


BECEP projekt pre študentov


BECEP projekt pre študentov


BECEP projekt pre študentov


BECEP projekt pre študentov


BECEP projekt pre študentov


BECEP projekt pre študentov


BECEP projekt pre študentov


BECEP projekt pre študentov


BECEP projekt pre študentov


BECEP projekt pre študentov


BECEP projekt pre študentov


BECEP projekt pre študentov


BECEP projekt pre študentov


BECEP projekt pre študentov


BECEP projekt pre študentov


BECEP projekt pre študentov


BECEP projekt pre študentov


BECEP projekt pre študentov


BECEP projekt pre študentov


BECEP projekt pre študentov


BECEP projekt pre študentov


BECEP projekt pre študentov


BECEP projekt pre študentov


BECEP projekt pre študentov


BECEP projekt pre študentov


BECEP projekt pre študentov


BECEP projekt pre študentov