BECEP GALÉRIA

Na bicykli do cieľa

BECEP organizuje aj bezpečnostné akcie pre deti, ktorých hlavnou úlohou je priblížiť deťom pravidlá cestnej premávky aby sa chovali zodpovednejšie a uvedomovali si aké riziká prináša jazda na bicykli v cestnej premávke. Zábavno - vzdelávacia forma je jedna z najlepších pri ktorej sa deti pobavia, čím sa udrží ich pozornosť a zároveň sa nenútenou formou učia nové informácie potrebné do života.
Veríme, že vzdelanie už v rannom veku k zodpovednému chovaniu sa v cestnej premávke je prvoradý predpoklad pre bezpečného vodiča do budúcna.

Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do ciela


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do ciela


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do cieľa


Becep na bicykli do ciela