Počet usmrtených osôb podľa pohlavia

Prehľad počtu usmrtených osôb rozdelených podľa pohlavia v rokoch 2010, 2011 a 2012

nehodovost podla pohlavia

 

Poznámka: V grafoch je uvedený aj percentuálny podiel na celkovom počte usmrtených osôb:

Rok 2010 - 345 usmrtených osôb
Rok 2011 - 324 usmrtených osôb
Rok 2010 - 296 usmrtených osôb (predbežná štatistika)


← Predchádzajúci Nasledujúci→