Chodec v cestnej premávke

chodec a cyklista

Kedy sa stávame chodcom?

Podľa pravidiel cestnej premávky je chodcom každý, kto vstúpil na chodník alebo na cestu. A je jedno či tam stojí alebo kráča. Chodcom je aj osoba ktorá tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre invalidov alebo ručný vozík o celkovej šírke neprevyšujúcej 60 cm. Chodec sa môže pohybovať na lyžiach, na koliečkových korčuliach, na vozíku pre invalidov, môže tlačiť bicykel alebo motocykel o objeme valcov do 50 ccm alebo ísť so psom na vodítku.

Je chodec účastníkom cestnej premávky?

Samozrejme! Nie len tí, ktorí šoférujú motorové vozidlá sú účastníkmi cestnej premávky, ale aj chodci. Ten pritom nemusí kráčať len po ceste ale môže k chôdzi využívať aj chodník. Chodník je súčasťou pozemnej komunikácie.

Platia pre chodcov pri chôdzi nejaké pravidlá?

Pravidlá platia pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Chodci sa musia taktiež chovať ohľaduplne, riadiť sa pravidlami cestnej premávky, svetelnými signálmi, dopravnými značkami a pokynmi policajtov. Chodcom pravidlá napríklad stanovujú tieto povinnosti: chodec musí pre chôdzu používať chodník a tam kde chodník nie je alebo je nepriechodný môže k chôdzi využiť cestu. Po chodníku sa chodí vpravo, rovnako ako po prechode pre chodcov. Naopak ak ide chodec po ceste, musí ísť výhradne po ľavej krajnici a ak nemá cesta krajnicu, tak pri ľavom okraji vozovky. Takto môžu ísť maximálne dvaja chodci vedľa seba.

Ak tlačí chodec bicykel po chodníku, nemal by s ním ohrozovať okolitých chodcov. Je teda lepšie tlačiť bicykel bližšie k ceste, čim chráni aj sám seba. Ak tlačí chodec bicykel po ceste, kráča po pravej krajnici alebo pri pravom okraji vozovky. Bicykel je pritom na strane bližšej k vozovke. Pri tlačení bicykla musí aspoň jedna ruka držať bicykel za riadidlá. Týmto spôsobom je zaistené presné vedenie bicykla , ktorý tak nemôže napríklad prechodom cez nerovnosť náhle zmeniť smer jazdy a skrížiť tak dráhu inému chodcovi alebo dokonca protiidúcemu vozidlu.


←Staršie

Obrázky k článku:

chodec a cyklista

Súvisiace články

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame