Zahraničné štúdie nehodovosti mladých

dopravná nehoda

Dopravné nehody osamotených vozidiel

Mladí a začínajúci vodiči sú vo veľkej miere zastúpení pri dopravných nehodách osamotených vozidiel, teda sami nezvládnu riadenie a bez zapríčinenia iných účastníkov cestnej premávky nabúrajú sami so svojim vozidlom. Švédska štatistika z rokov 1994-2000 ukazuje, že 27% nehôd medzi vodičmi vo veku 18-19 rokov boli dopravné nehody jednotlivých vozidiel, zatiaľ čo podiel ostatných vekových skupín bol 14%. U smrteľných dopravných nehôd, 32% bolo jednotlivých vozidiel medzi mladšou vekovou skupinou a 24% medzi ostatnými. Podobná charakteristika bola známa z niekoľkých ďalších krajín, ako sú Veľká Británia, kde 22% nehôd medzi 17-19 ročnými vodičmi nezahŕňa iné vozidlo, a v USA v štáte Maryland, kde toto číslo bolo 25.6% nehôd pre 16 ročných vodičov. Podobné zistenia boli zistené aj pri nehodách zapríčinených stratou kontroly nad vozidlom. Harrison a kolektív analyzoval nehodové dáta z Viktórie (Austrália) a zistil, že strata kontroly nad vozidlom bola zistená v 18% príčin nehôd so zranením medzi mladými vodičmi. Laapotti a Keskinen zistili, že strata kontroly medzi mužmi vodičmi častejšie vedie k nehodám jednotlivých vozidiel, kým typický výsledok nehôd zapríčinených stratou kontroly u žien vodičiek bola zrážka. Mladí vodiči sú tiež často vo veľkej miere zastúpení v nehodách, kde križujú protismernú premávku. Štúdia nehôd mladých vodičov v Kentucky ukázala, že účasť v nehodách pri odbočovaní vľavo bola približne 2.5 krát viac bežná medzi 16 ročnými ako 20 ročnými vodičmi. Žiadne významné rozdiely sa nenašli v údajoch pre jednotlivé pohlavia.

Dopravné nehody pri vysokej rýchlosti

Analýzy v Kalifornii a Marylande ukázali, že príliš rýchla jazda prispela približne k 20% nehôd mladých vodičov a vodičov začiatočníkov. Spomedzi týchto nehôd, bola najpočetnejšia podkategória (približne 9%) chyba neprispôsobenia sa premávke alebo stavu vozovky. V analýzach nehodových dát z Viktórie bolo tiež zistené, že mladí vodiči boli jasne vo veľkej miere zastúpení v nehodách súvisiacich s rýchlosťou. Prekračovanie rýchlosti bolo najbežnejšie medzi mužmi vodičmi (takmer 30% všetkých príčin nehôd) v porovnaní s ženami vodičkami ( asi 21%); na porovnanie, prekročenie rýchlosti bolo zistené, že prispelo k približne 15% nehôd starších vodičov. Tá istá štúdia tiež zistila, že prekračovanie rýchlostí má najvyššiu mieru zastúpenia medzi mladými vodičmi na cestách so zákrutami, kde je rýchlostný limit 70-90 km/h. Vyššia rýchlosť v kombinácii s faktom, že mladí vodiči majú často viac pasažierov v aute tiež prispieva k vážnejším zraneniam a viac ľudí je zranených. Prekročenie rýchlosti je oveľa viac pravdepodobné v prípade smrteľnej dopravnej nehody, ak má vodič menej ako 25 rokov. A tiež čím mladší je vodič, tým je pravdepodobnejšie, že faktorom je rýchlosť. Toto je najmä prípad mladých mužov. V skutočnosti, kým rýchlosť je viac pravdepodobná, že bude prevládať v dopravných nehodách mladších žien, ženy vo veku 21-24 rokov majú približne rovnakú úroveň zainteresovanosti v smrteľných dopravných nehodách zapríčinených prekročením rýchlosti ako muži vo veku 35-44 rokov; toto naznačuje, že rýchlosť je najmä mužský problém v každom veku, ale najhorší medzi mladými.


Novšie→

Obrázky k článku:

dopravná nehoda

Súvisiace články

Ford - jazdím pre život 10
Jazdím Ford pre život

BECEP a Ford pod týmto sloganom zrealizovali akciu zameranú na "školenie - tréning" pre mladých vodičov. Zo štatistických ukazovateľov je zrejmé, že najčastejšími účastn&... .

Celý článok

Becep Alkohol za volantom
Alkohol a drogy za volantom

Alkohol je kľúčový element v mnohých dopravných nehodách mladých vodičov, najmä keď je kombinovaný s inými faktormi, ako je rýchlosť, nočné jazdenie a pasažieri... .

Celý článok

strach za volantom
Príčiny nehodovosti mladých vodičov

Podiel usmrtených mladých ľudí pri dopravných nehodách je najvyšší za posledné zaznamenané roky, čo môže predstavovať začiatok negatívneho trendu v tejto oblasti. O ... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame