Cestný bezpečnostný audit

právo

Oddelenie BECEP v rámci svojich právomocí vedie zoznam bezpečnostných audítorov a taktiež zoznam akreditovaných inštitúcií, ktoré sú oprávnené k vykonávaniu školenia i skúšok. Cestný bezpečnostný audit sa riadi Zákonom 249/2011 o riadení bezpečnosti na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V platnosti je i vykonávacia Vyhláška 135/2012 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ktorou sa ustavovujú podrobnosti o odbornej príprave, o odbornej skúške a o výkone činnosti audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie, o zápise do zoznamu audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií a o zápise do zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií.


←Staršie Novšie→

Obrázky k článku:

právo

Súvisiace články

becep billboard kampaň
Bezpečnostná billboardová kampaň

BECEP reaguje na najaktuálnejšie problémy, ktoré zapríčiňujú vznik dopravných nehôd. S príchodom smart phonov je stále viac a viac možné vidieť ako sa ľudia hrajú s ... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame