Konferencia Senec 2013

Konferencia Senec

V dňoch 18. až 20. septembra 2013 sa uskutočnila v Senci konferencia o Bezpečnosti na pozemných komunikáciách so zahraničnou účasťou. Tento už 15. ročník v poradí sa niesol v duchu informovanosti odbornej i laickej verejnosti z oblasti zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky najmä z hľadiska výstavby cestnej infraštruktúry. Riaditeľ oddelenia BECEP Ing. Milan Troška poukázal na Faktory ovplyvňujúce dopravnú nehodovosť a možné riešenia. Konferencie sa zúčastnili taktiež zástupcovia Ministerstva vnútra SR, ODP Prezídia Policajného zboru MV SR , Slovenská správa ciest, Žilinská univerzita v Žiline, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Výskumný ústav dopravný a.s., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Národná dialničná spoločnosť a.s, Dopravní analytici a experti zo SR a ČR.


←Staršie Novšie→

Obrázky k článku:

Konferencia Senec


Konferencia Senec


Konferencia Senec


Konferencia Senec


Konferencia Senec


Konferencia Senec


Konferencia Senec


Konferencia - Senec

Súvisiace články

pixabay
Národná stratégia Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 - 2030

Vláda SR na rokovaní dňa 1. decembra 2021 schválila Národnú stratégiu Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030. Ide o kľúčový dokument pre zvyšovanie bezpečnosti na slovenských cestách. Jej ciel... .

Celý článok

Zostatkovy alkohol
Deň zodpovednosti 2019

Veľká noc bez alkoholu za volantom! POLÍCIA a PIVOVARNÍCI POKRAČUJÚ V PREVENTÍVNYCH AKCIÁCH Bratislava, 18. apríl 2019 – Po povzbudivých výsledkoch z minulej Veľkej noci, ktoré ukázali medziročný pokles nehodovosti pod vplyvom ... .

Celý článok

den zodpovednosti 2018
Deň zodpovednosti 2018

Slovenskí pivovarníci spoločne s dopravnou políciou a BECEPom Ministerstva dopravy a výstavby už niekoľko rokov realizujú spoločné aktivity na zníženie nehodovosti pod vplyvom alkoholu. S... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame