Cyklisti pozor!

cyklista s ochrannými prvkami
ZÁKON Č. 8/2009 Z.z. o CESTNEJ PREMÁVKE prikazuje:

Cyklistom § 55:
nesmú počas jazdy viesť psa ani iné zviera
musia mať na sebe za zníženej viditeľnosti reflexné prvky
sú povinní chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou (15- a viacroční len mimo obce)

Korčuliarom a skejtbordistom: § 52 ods.5 a 6, § 55 ods.7:
sú povinní použiť príslušnú, dopravnou značkou pre nich určenú, cestičku
na chodníku smú jazdiť len po pravej strane a nesmú ohroziť ostatné osoby
môžu použiť aj cestičku pre cyklistov, ak ich tým neobmedzia ani neohrozia

BECEP ODPORÚČA:
Bicykel - Ak si neoblečiete reflexnú vestu, používajte aspoň reflexné pásky na ľavej ruke a nohe. Jazdite s prilbou a nešetrite na jej kvalite – chráni váš život.

Kolieskové korčule a skejtbord - Korčuliar a skejtbordista sa pohybuje po chodníku a po cestičke pre cyklistov VŽDY VPRAVO a svojou jazdou NESMIE OHROZIŤ ostatných!

Porozumieť významu a účelu používania cyklistických prilieb, znamená porozumieť javom, ktoré spôsobujú zranenia hlavy. Ide hlavne o dva typy zranení hlavy, ktoré sú spôsobené prudkou zmenou rýchlosti alebo nárazom na pevnú prekážku. Počas dopravnej kolízie cyklistu a iného, často motorizovaného účastníka premávky, dochádza k vymršteniu cyklistu z bicykla. Pri čelnej kolízii je prekážkou práve predná časť vozidla, čím dochádza k prudkému nárazu hlavy a celého tela na teleso niekoľkonásobne ťažšie a tým aj stabilnejšie. Mozog však vplyvom zotrvačnej energie narazí na lebečnú kosť, čo môže zapríčiniť závažné zranenie alebo dokonca i smrť.

Prilba zmierňuje následky zranení u motocyklistov a cyklistov tým, že je bariérou medzi hlavou a pevnou prekážkou pri náraze. Pomáha troma spôsobmi:

- materiál vo vnútri prilby absorbuje časť nárazovej sily, takže mozog naráža na lebečnú kosť s menšou zotrvačnou energiou

- sily uvoľnené pri náraze sa vďaka povrchu prilby rozptýlia na väčšiu plochu s menšou intenzitou,
slúži ako mechanická bariéra pri náraze hlavy na pevnú prekážku

- porovnaním počtu zranení hlavy a mozgu spôsobených cyklistom pri dopravnej nehode, so zraneniami inej povahy sa zistilo, že používanie prilby znižuje riziko zranenia hlavy o 69 %. Zranenie hlavy je široký pojem pre zranenia lebky, mozgu a tváre, ktoré je možné zmierniť u všetkých vekových skupín použitím cyklistických prilieb.

Novšie→

Obrázky k článku:

cyklista s ochrannými prvkami


cyklista s ochrannými prvkami


cyklista v reflexnej veste

Súvisiace články

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame