Elektronika vo vozidle

elektronika vozidla
Bezpečnostné prvky, ktoré sú použité vo vozidle, môžeme z hľadiska ich účelu rozdeliť na prvky aktívnej a pasívnej bezpečnosti.

Vzhľadom na to, že pohyb účastníkov premávky po dopravnej infraštruktúre je spojený s istým rizikom, je nutné predchádzať jeho vzniku. Výrobcovia vozidiel preto zavádzajú do svojich výrobkov prvky aktívnej bezpečnosti, ktoré podporujú vodičov pri udržaní kontroly v situáciách, kedy by ju mohli stratiť. Ich rozmach začal na konci 80-tych rokov a odvtedy získava čoraz viac na vážnosti. V súčasnosti sa môžeme u našich vozidiel stretnúť s nasledujúcimi aplikáciami prvkov aktívnej bezpečnosti:

Protiblokovací brzdný systém (Anti-lock Braking System – ABS)
Tento systém zabraňuje zablokovaniu kolies vozidla, čo umožňuje vodičovi získať väčšiu kontrolu nad vozidlom a skrátiť vzdialenosť potrebnú na zastavenie. Tento systém pracuje na báze nepretržitého sledovania rotačnej rýchlosti kolies, prostredníctvom elektronických senzorov umiestnených na každom kolese. V prípade, že pri brzdení kontrolná jednotka zistí, že jedno z kolies sa zablokovalo, dá pokyn brzdnému systému, aby roztočil koleso na rýchlosť ostatných kolies. Pôsobenie ABS sa medzi jednotlivými typmi vozidiel líši a vodič ho môže cítiť na brzdovom pedáli ako jemné impulzy sprevádzané zvukmi hydraulickej pumpy. Je to normálna reakcia a vodič by mal udržovať stály tlak na brzdovom pedáli, pokým vozidlo nespomalí na bezpečnú úroveň. Tento systém podporuje vodiča pri vykonaní bezpečného manévru alebo pri udržaní priameho smeru na mokrej vozovke. U niektorých modifikácií ABS je v prevádzke Pomocný brzdný systém (Brake Assist), ktorý pri náhlom zabrzdení plne využíva brzdnú silu na dosiahnutie čo najkratšej vzdialenosti pre zastavenie vozidla.

Elektronické rozdelenie brzdnej sily (Electronic Brake-force Distribution – EBD)
EBD je zavedené v niektorých systémoch ABS, aby elektronicky rozložilo brzdnú silu medzi predné a zadné kolesá v závislosti od nákladu a okolitých podmienok. Systém monitoruje tlak na prednej a zadnej náprave následne vyvíja väčšiu brzdnú silu na zaťaženejšiu nápravu. Činnosť prebieha bez vonkajších reakcií, takže vodič sa nemusí obávať prevádzky systému. Účinok sa dostaví v lepších brzdných vlastnostiach vozidla.

Protipreklzový systém (Traction Control System)
Je elektronický systém, ktorý automaticky udržuje kolesá v jazde (predné, zadné alebo oboje u vozidiel s pohonom všetkých kolies) pri prudkej akcelerácii, čo využívajú vodiči hlavne pri rozbehu na mokrej vozovke. Systém porovnáva rotačnú rýchlosť predných a zadných kolies vozidla a v prípade, že jedno z nich stráca ťah (jeho rotačná rýchlosť rýchlo rastie v porovnaní s ostatnými), dáva signál pre zníženie sily motoru a/alebo prudko zbrzdí koleso, ktoré preklzuje. Vodičom pomáha pri jazde za dažďa, na snehu, a u silnejších typov udržuje priamu líniu na tvrdej alebo nerovnej vozovke.

Elektronický stabilizačný program (Vehicle Stability Control – VSC)
Počítačom riadený systém, ktorý umožňuje získať vodičom kontrolu nad vozidlom pri jazde v zákrutách alebo iných núdzových situáciách. Celý systém vyhodnocuje situáciu na ceste pomocou údajov z viacerých senzorov, ktoré monitorujú napríklad uhol natočenia volantu, stlačenie plynového pedálu, rýchlosť, zaradený prevodový stupeň. Predvída nedotočenie a pretočenie vozidla a pomáha vodičovi automobilu ovládať ho ešte predtým, než sa ozvú pneumatiky.

Tieto a mnohé ďalšie systémy umožňujú predchádzať nebezpečným situáciám, ktoré by mohli vyústiť v kolíziu. Nie vždy sa to však podarí a potom je vodič odkázaný na prvky aktívnej bezpečnosti, ktoré sa snažia zmierniť dôsledky vyplývajúce zo zrážky. Medzi tieto prvky patria vylepšené materiály použité pri tvorbe karosérií a nárazníkov, ktoré umožňujú absorbovať značnú časť kinetickej energie uvoľnenej pri náraze vozidla.

Novšie→

Obrázky k článku:

elektronika vozidla

Súvisiace články

Projekt pásy simulátor
Pripútajte sa!

Na záver letných prázdnin BECEP Ministerstva dopravy a výstavby SR, Policajný zbor SR a Autoklub Slovakia Assistance zorganizovali preventívnu akciu zameranú na používanie bezpečnostných pásov vo vozidle. Vodiči si na simulátore nár... .

Celý článok

Vodič roka 2019
Začali sme hľadať vodiča roka 2019!

BECEP, Centrum bezpečnej jazdy SLOVAKIA RING, OPEL a časopis AUTO MAGAZIN v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru, Zelenou vlnou RTVS, záchrannou službou FALCK a ďalšími partnermi vyhlasujú aj... .

Celý článok

Milan Troška
Rýchlosť 30 v obci a 70 mimo obce?

Odporúčanie OECD pre všetky členské štáty EU znie: znížiť rýchlosť v obci z 50 km/h na 30 km/h a mimo obce z 90 km/h na 70 km/h. Odporúčaním sa Ministerstvo dopravy a výstavby SR podrobne zaoberalo, nakoľko hlavným dôvodom sa uvád... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame