Plán aktivít BECEP pre rok 2013

Výstava Incheba BECEP aktivity prevencie
Začiatkom roka 2013 nastúpil na miesto vedúceho oddelenia bezpečnosti cestnej premávky Ing. Milan Troška. V tomto roku sa očakáva posilnenie aktivít smerujúcich k verejnosti podobne ako je to v okolitých krajinách. BECEP si vrámci plánu aktivít stanovil ako prioritnú cieľovú skupinu - mladých vodičov vo veku 18 až 25 rokov. Práve táto skupina je v rámci všetkých vodičov najnehodovejšia!
"Pripravili sme súbor aktivít, ktorými sa zameriame v najväčšom rozsahu práve na mladých vodičov, ďalšou skupinou budú chodci a deti a nezabudneme ani na seniorov v cestnej premávke. Na programe sú aktivity ako "Mobilný BECEP" teda mobilná jednotka obsahujúca simulátor prevrátenia vozidla, simulátor nárazu do pevnej prekážky, okuliare simulujúce stav opilosti, detské dopravné ihrisko a prípadne aj záchranári s figurínami na ktorých si budú môcť zúčastnení vyskúšať podávanie prvej pomoci. S touto mobilnou jednotkou sa chceme zúčastniť významných spoločenských podujatí, ktoré majú buď súvis s cestnou premávkou alebo tam kde je veľká účasť mladých, napr. hudobné festivaly. Taktiež máme v pláne realizovať tréningy pre zvýšenie zručnosti mladých vodičov v súvislosti s vedením osobného vozidla a tréningy určené pre vodičov motocyklov. Verím, že sa nám podarí pripraviť aj vzdelávací projekt určený pre študentov stredných škôl, vďaka ktorému sa študenti zapoja do prípravy zmeny legislatívy v oblasti získania vodičského oprávnenia" povedal Ing. Milan Troška.
Veríme, že rok 2013 bude pre oddelenie BECEP na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky štartom do nových projektov, ktoré podporia zníženie nehodovosti na našich cestách.

Novšie→

Obrázky k článku:

Výstava Incheba BECEP aktivity prevencie

Súvisiace články

foto Noc vyskumnikov BECEP PRIBINA 5
Noc výskumníkov 2017

Deň 29.9.2017 bol venovaný Noci výskumníkov v mestách Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Poprad a Košice. Oddelenie BECEP v spolupráci s PRIBINA pripravilo pre záujemcovi "Iný pohľad na cestu" a rozdávali sa aj reflexné predmety ako a... .

Celý článok

logo Vidieť a byť videný
Vidieť a byť videný 2016

Spoločnosť OSRAM v spolupráci so sieťou autoservisov AutoKelly, Policajným zborom SR a Oddelením bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pripravili druhý ročník akcie zameranej na spr... .

Celý článok

Tekovské Nemce - spoločné foto
Deň bezpečnosti s Granviou

Dňa 26.10. sa konala na odpočívadle Tekovské Nemce akcia s názvom Deň bezpečnosti. Počas celého dňa boli k dispozícii vzdelávacie aktivity spojené s bezpečnosťou cestnej prem&... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame