Národná stratégia Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 - 2030

pixabay
Vláda SR na rokovaní dňa 1. decembra 2021 schválila Národnú stratégiu Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030.
Ide o kľúčový dokument pre zvyšovanie bezpečnosti na slovenských cestách.

Jej ciele sú celoeurópske a založené na:
- znížení počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách v SR do roku 2030 o 50 % oproti ich počtu z roku 2020,

- znížení počtu ťažko zranených osôb pri dopravných nehodách v SR do roku 2030 o 50 % oproti ich počtu z roku 2020,

- dosiahnutí Vízie nula do roku 2050 – nulového počtu úmrtí a ťažkých zranení na slovenských cestách.

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/bezpecnost-cestnej-premavky

(Foto: pixabay)

←Staršie

Obrázky k článku:

pixabay

Súvisiace články

porovnanie eu umrtia graf
Porovnanie počtu úmrtí na cestách v štátoch EÚ

Ako sme na tom s úmrtnosťou pri dopravných nehodách na našich cestách v porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ? Odpoveď nám dá graf, ktorý vyjadruje počet úmrtí pri dopravných nehodách v prepočte na 1 mil. obyvateľov. ... .

Celý článok

stokholm konferencia
3. globálna ministerská konferencia o bezpečnosti cestnej premávky

Vo februári tohto roka sa pod záštitou švédskeho kráľa Carla XVI. Gustava a ministra infraštruktúry Tomasa Enerotha uskutočnila v Štokholme v poradí tretia globálna ministerská konferencia o bezpečnosti cestnej premávky. Zúčastn... .

Celý článok

Zostatkovy alkohol
Deň zodpovednosti 2019

Veľká noc bez alkoholu za volantom! POLÍCIA a PIVOVARNÍCI POKRAČUJÚ V PREVENTÍVNYCH AKCIÁCH Bratislava, 18. apríl 2019 – Po povzbudivých výsledkoch z minulej Veľkej noci, ktoré ukázali medziročný pokles nehodovosti pod vplyvom ... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame