Porovnanie počtu úmrtí na cestách v štátoch EÚ

porovnanie eu umrtia graf
Ako sme na tom s úmrtnosťou pri dopravných nehodách na našich cestách v porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ?

Odpoveď nám dá graf, ktorý vyjadruje počet úmrtí pri dopravných nehodách v prepočte na 1 mil. obyvateľov.
SR sa v roku 2019 držala na priemere EÚ, ktorým je 51 úmrtí na 1 mil. obyvateľov.
Ide o najlepšie číslo spomedzi krajín V4.

Zdroj / source: CARE - EU road accidents database

←Staršie Novšie→

Obrázky k článku:

porovnanie eu umrtia graf
Porovnanie počtu úmrtí na 1 mil. obyvateľov v štátoch EÚ v roku 2019

Súvisiace články

pixabay
Národná stratégia Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 - 2030

Vláda SR na rokovaní dňa 1. decembra 2021 schválila Národnú stratégiu Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030. Ide o kľúčový dokument pre zvyšovanie bezpečnosti na slovenských cestách. Jej ciel... .

Celý článok

stokholm konferencia
3. globálna ministerská konferencia o bezpečnosti cestnej premávky

Vo februári tohto roka sa pod záštitou švédskeho kráľa Carla XVI. Gustava a ministra infraštruktúry Tomasa Enerotha uskutočnila v Štokholme v poradí tretia globálna ministerská konferencia o bezpečnosti cestnej premávky. Zúčastn... .

Celý článok

Fajčenie v aute
Fajčenie za volantom 6x zvyšuje riziko nehody

Fajčenie za volantom je rovanko nebezpečné ako posielanie správ z mobilu. Negatívny účinok vyfajčenej cigarety pretrváva až 12 hodín. Porušenie zákazu fajčenia pri preprave mal... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame