jazdim ford pre zivot

Jazdím Ford pre život

BECEP a Ford pod týmto sloganom zrealizovali akciu zameranú na "školenie - tréning" pre mladých vodičov. Zo štatistických ukazovateľov je zrejmé, že najčastejšími účastníkmi pri dopravných nehodách sú čerství vodiči, ktorých vodičské oprávnenie nie je staršie než 5 rokov. Vo väčšine túto skupinu tvoria mladí ľudia vo veku 18 až 25 rokov.

Hlavnými príčinami dopravných nehôd v tejto skupine sú:

 • nedostatok skúseností
 • preceňovanie svojich schopností
 • zvýšená impulzívnosť pri vedení vozidla
 • zvýšená ovplyvniteľnosť okolia

V rámci akcie Jazdím Ford pre život, bola táto skupina mladých vodičov oslovená prioritne cez sociálne siete za pomoci známej slovenskej youtuberky. Záujemcovia sa mohli zaregistrovať na stránke www.jazdimfordprezivot.sk Celodenný program bol za pomoci partnerov poskytnutý účastníkom kompletne zdarma, jediným platidlom bolo zdieľanie toho, čo sa naučili na svojom profile na sociálnych sieťach, aby sa informácie o bezpečnosti cestnej premávky rozšírili na čo najväčšiu skupinu ľudí.

Účastníci si počas dňa absolvovali/vyskúšali:

 • Tréning vyhýbacieho manévra a krízového brzdenia pri jazde dole kopcom
 • Tréning šmyku predných kolies na kruhovej ploche
 • Tréning šmyku zadných kolies na odtrhovej plošine
 • Ukážka nebezpečenstva šmyku pri jazde driftom
 • Vyskúšanie si podávania prvej pomoci pri nehode
 • Simulátor jazdy pod vplyvom omamných látok s "opileckými" okuliarmi
 • Vedenie vozidla s telefonovaním a "zlými" spolujazdcami
 • Vyskúšanie si simulátora nárazu a významu bezpečnostných pásov
 • Preverenie kvality zraku

Akcia sa uskutočnila v mesiaci august počas štyroch termínov, nakoľko jedna zo štatistík poukázala na zvýšenú nehodovosť práve v letných mesiacoch. Na záver patrí vďaka všetkých partnerom, ktorí svojou aktivitou prispeli k úspešnému priebehu celej akcie. 


←Staršie
Obrázky k článku:

jazdim ford pre zivot


Statistika dopravnych nehod


Hustota cestnej premávky


Dopravne nehody mladi vodici


Dopravne nehody mladi vodici


Dopravne nehody mladi vodici


Dopravne nehody mladi vodici


jazdim ford pre zivot


jazdim ford pre zivot


jazdim ford pre zivot


jazdim ford pre zivot


jazdim ford pre zivot


jazdim ford pre zivot


jazdim ford pre zivot


jazdim ford pre zivot


jazdim ford pre zivot


jazdim ford pre zivot

Súvisiace články

Becep Alkohol za volantom
Alkohol a drogy za volantom

Alkohol je kľúčový element v mnohých dopravných nehodách mladých vodičov, najmä keď je kombinovaný s inými faktormi, ako je rýchlosť, nočné jazdenie a pasažieri... .

Celý článok

Príčiny nehodovosti mladých vodičov

Podiel usmrtených mladých ľudí pri dopravných nehodách je najvyšší za posledné zaznamenané roky, čo môže predstavovať začiatok negatívneho trendu v tejto oblasti. O ... .

Celý článok

becep nehoda mladi
Zahraničné štúdie nehodovosti mladých

Dopravné nehody osamotených vozidiel Mladí a začínajúci vodiči sú vo veľkej miere zastúpení pri dopravných nehodách osamotených vozidiel, teda sami nezvládnu riadenie a bez z... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU
Odporúčame