Súťaž Európskej charty

europska charta bezpečnosti

Becep nadviazal intenzívnejšiu spoluprácu s Európskou chartou bezpečnosti cestnej premávky. Súčasťou spolupráce je výmena informácií o úspešných a osvedčených postupoch / projektoch, ktoré boli u nás zrealizované alebo aktuálne prebiehajú a majú pozitívny dopadom na bezpečnosť cestnej premávky.

Európska charta bezpečnosti cestnej premávky týmto opäť vyzýva svojich členov (ak nie ste členom, prihláste sa na stránkach charty www.erscharter.eu/sk/registration) k predkladaniu svojich osvedčených postupov na poli bezpečnosti cestnej premávky.

Pojmom správna prax sa rozumie aktivita (stratégie, metodológie, technika, a iné), ktorá priniesla konkrétne pozitívne výsledky na v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Pokiaľ ste teda v minulosti aktivitu týchto charakteristík realizovali, poprípade ak prebieha táto vaša aktivita v súčasnosti, boli by sme radi, aby ste sa s nami o ňu podelili.

Kontaktujte chartu, mailom na adresu charter@paueducation.com alebo telefonicky na čísle +34 933 670 434. Vybrané príklady správnej praxe budú ocenené k príležitosti Európskych cien Excelencie v bezpečnosti cestnej premávky, ktoré prebehnú v júni 2017 za prítomnosti Violety Bulc, európskej komisárky pre dopravu.


←Staršie Novšie→

Obrázky k článku:

europska charta bezpečnosti

Súvisiace články

pixabay
Národná stratégia Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 - 2030

Vláda SR na rokovaní dňa 1. decembra 2021 schválila Národnú stratégiu Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030. Ide o kľúčový dokument pre zvyšovanie bezpečnosti na slovenských cestách. Jej ciel... .

Celý článok

Zostatkovy alkohol
Deň zodpovednosti 2019

Veľká noc bez alkoholu za volantom! POLÍCIA a PIVOVARNÍCI POKRAČUJÚ V PREVENTÍVNYCH AKCIÁCH Bratislava, 18. apríl 2019 – Po povzbudivých výsledkoch z minulej Veľkej noci, ktoré ukázali medziročný pokles nehodovosti pod vplyvom ... .

Celý článok

den zodpovednosti 2018
Deň zodpovednosti 2018

Slovenskí pivovarníci spoločne s dopravnou políciou a BECEPom Ministerstva dopravy a výstavby už niekoľko rokov realizujú spoločné aktivity na zníženie nehodovosti pod vplyvom alkoholu. S... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame