Upozornenie k nehodám na železničných priecestiach

Železničné priecestia 1
Cez priecestia prechádzajte mimoriadne opatrne! Šmykľavá vozovka aj ostrý slnečný svit sa môžu podpísať pod vznik nehody. Je nevyhnutné, aby boli vodiči pri prechádzaní cez železničné priecestia mimoriadne opatrní a nepodceňovali popadané lístie, mokrú vozovku, poľadovicu, hmly, či ostrý slnečný svit. Všetky spomínané faktory sa môžu zapríčiniť šmyk pred železničným priecestím či iný nebezpečný manéver na železničnom priecestí a následnú zrážku s vlakom. Pri prejazde cez železničné priecestia, najmä v jesennom a zimnom období, je treba aj z toho dôvodu rešpektovať pravidlá cestnej premávky, nepreceňovať svoje sily a vodičské schopnosti, brať do úvahy aktuálne poveternostné podmienky a s nimi súvisiace zmeny povrchu vozovky. Zrážka automobilu s niekoľko desiatok až stoviek ton ťažkým vlakom znamená takmer vždy pre posádku cestného vozidla ťažký úraz alebo smrť. Rušňovodič nie je schopný zastaviť súpravu vlaku okamžite ani pri spozorovaní prekážky na priecestí, jej brzdná dráha dosahuje stovky metrov.
V prípade, že sa účastníci cestnej premávky ocitnú uviaznutí na železničnom priecestí, príp. uvidia iného účastníka cestnej premávky, že má v koľajisku na priecestí problém ohrozujúci bezpečnosť, mali by okamžite kontaktovať číslo hociktorej zo záchranných zložiek (Integrovaný záchranný systém č. 112 alebo Policajný zbor SR č. 158) a nadiktovať operátorovi Jedinečné identifikačné číslo (JIČ) priecestia. Fólia s JIČ (vyrobená z retroreflexného materiálu) je prednostne nalepená na zadnú stranu dopravnej značky A 30a alebo A 30b (viď priložené obrázky) zo strany od železničnej trate vľavo hore, prípadne na skriňu výstražníka zo strany od trate vľavo hore tak, aby bola jasne viditeľná a čitateľná. JIČ je označené začiatočnými čiernymi písmenami SP a čiernym štvormiestnym číselným údajom (napr. SP0553) na bielom podklade. Okamžite po zadaní čísla priecestia sa v databáze záchrannej zložky zobrazia údaje – telefónne číslo výpravcu, resp. dispečera, železničná kilometrická poloha priecestia, údaje o triede a čísle cestnej komunikácie, cestná kilometrická poloha, údaje o elektrifikácii trate a GPS súradnice. Operátor IZS alebo políci telefonicky takúto udalosť oznámi určeným zamestnancom Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) (dispečer, výpravca), ktorí vykonajú potrebné prevádzkové a dopravné opatrenia, resp. zabezpečia v prípade potreby až zastavenie dopravy na príslušnom traťovom úseku železničnej trate. Viac informácií aj na:

Video o umiestnení JIČ:
http://www.zsr.sk/buxus/docs/videa/spot_JIC_v9_farebne.avi

Články o priecestiach:
http://www.zsr.sk/slovensky/priecestia/zeleznicne-priecestia-vseobecne.html?page_id=2062

V roku 2015 sa na priecestiach stalo 55 nehôd, 14 ľudí následkom týchto nehôd zomrelo a 12 bolo ťažko zranených. V roku 2016 sa na priecestiach stalo 38 nehôd, 6 ľudí následkom týchto nehôd zomrelo a 10 bolo ťažko zranených. Podľa dlhodobých štatistík sa viac ako 2/3 nehôd stáva paradoxne na aktívnych (zabezpečených) priecestiach, na ktorých sú ich užívatelia upozornení na prichádzajúci vlak červenými svetlami, prípadne aj závorovými rahnami.
Vodiči, cyklisti a chodci však často vedome riskujú na železničných priecestiach, sú nezodpovední a ignorujú zákon a pravidlá cestnej premávky. K faktu, že niektorí vodiči prebehnú „na poslednú chvíľu“ treba dodať, že tým porušujú § 28 odsek c) Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z., podľa ktorého „vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory". Rovnako toto ustanovenie platí aj pre všetkých ostatných užívateľov priecestí. Túto nepriaznivú situáciu priestupkov nedisciplinovaných vodičov môže riešiť polícia a to dostatočne prísne, napríklad odobratím vodičského preukazu, aby sa dosiahol výchovný efekt v prospech bezpečnosti dopravy.
Väčšina moderných priecestných zabezpečovacích zariadení na železničných priecestiach je ovládaných automaticky, jazdou vlaku. To znamená, že ak vlak vstúpi do ovládacieho koľajového úseku pred priecestím, spustí sa výstraha na priecestnom zabezpečovacom zariadení (zvyčajne je to vo vzdialenosti niekoľko sto metrov pred železničným priecestím, závisí to od najvyššej dovolenej traťovej rýchlosti vlaku v danom úseku trate. Čím je dovolená rýchlosť vlaku vyššia, tým je vzdialenosť väčšia). Výstražná zvuková (60 – 80 decibelov) a svetelná signalizácia (dve červené striedavo prerušované svetlá umiestnené vedľa seba na výstražníku) je nastavená tak, aby aj najpomalšie a najdlhšie cestné vozidlo, alebo chodec s ručným vozíkom, ktorí pri spustení výstrahy už nemôžu zastaviť pred priecestím, mohli bezpečne prejsť cez priecestie (v zmysle príslušnej normy sa berie do úvahy cestné vozidlo o dĺžke 22 metrov, prechádzajúce cez priecestie rýchlosťou 5 km/h, pri priechode pre chodcov vozík o dĺžke 3 metre, ktorý je ťahaný rýchlosťou 3 km/h) a minuli hranicu nebezpečného pásma priecestia. Až po tomto čase sa začína spúšťať doplnková výstraha – závory. Časovo to môže trvať až do pol minúty aj viac. Výstražná činnosť priecestného zabezpečovacieho zariadenia sa ukončí automaticky až potom, keď posledný vozeň vlaku opustí priestor priecestia. Po celú túto dobu je priecestné zabezpečovacie zariadenie v činnosti a po celý tento čas žiadny z účastníkov cestnej premávky v zmysle Zákona o cestnej premávke nesmie vstupovať na železničné priecestie.

←Staršie Novšie→

Obrázky k článku:

Železničné priecestia 1


Železničné priecestia 2


Železničné priecestia 3

Súvisiace články

Vodič roka 2017
Hľadá sa vodič roka 2017

Becep je partnerom celoslovenskej súťaže VODIČ ROKA. Aj tento rok hľadáme šikovných a vzdelaných vodičov, ktorí si chcú svoje vedomosti a zručnosti preveriť v praxi. Neváhajte... .

Celý článok

cesta v zime
Tento rok na zimných pneumatikách už s predstihom

S prezutím neotáľajte - brzdná dráha auta na letných pneumatikách je o štvrtinu dlhšia. Zásady pre správne obutie osobných vozidiel i automobilov nad 3,5 tony Po nadpriemerne teplom septemb... .

Celý článok

Workshop Praha 2015
Medzinárodný Workshop Praha

V novembri sa v Prahe uskutočnil medzinárodný Workshop o centrách bezpečnej jazdy na ktorom diskutovali zástupcovia krajín Čiech, Slovenska, Rakúska, Maďarska, Poľska, Nemecka a Litvy. Diskutovalo sa o význame povinného vzdelávania rôz... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame