Hmla sa hlási

hmla a auto

Pravdepodobnosť usmrtenia pri kolízii za hmly je takmer 3krát vyššia než pri priemernej nehode

Za hmly vnímajú motoristi svoju rýchlosť ako výrazne nižšiu, než zodpovedá skutočnosti

Jeseň sa hlási o slovo a s ňou prichádzajú aj prvé hmly.

Jazda počas hmly je skutočne nebezpečná. Nielen, že výrazne klesá viditeľnosť, ale na viac hmla skresľuje vnímanie rýchlosti, ktorú motoristi vnímajú ako výrazne nižšiu, než tomu v skutočnosti je. Vodiči totiž môžu len ťažko porovnať rýchlosť idúceho vozidla s okolitými predmetmi, ktoré nevidia zreteľne a ku všetkému iba v nejasných obrysoch. Nie zriedka sa stáva, že v prvom okamihu považujú stojacie vozidlá za idúce. Vzdialenosť od okolitých vozidiel vyhodnocujú ako väčšiu, než zodpovedá realite.

Na ceste hmla kondenzuje, brzdná dráha sa preto citeľne predlžuje. Šofér, ktorý včas nezníži rýchlosť jazdy, nestačí pre neočakávanou prekážkou zastaviť a naráža do nej plnou rýchlosťou.

Zo štatistík vyplýva, že pravdepodobnosť usmrtenia pri nehode za hmly je 2,8krát vyššia než u priemernej dopravnej nehody. Na cestu je dobré sa vybrať s dostatočnou časovou rezervou.

Samozrejme na svoju viditeľnosť za hmly musia myslieť aj nemotorizovaní účastníci cestnej premávky. Platí zásada, že za hmly musí každý, kto sa po ceste pohybuje, nielen vidieť ale aj byť videný.

zdroj: Tým silniční bezpečnosti


←Staršie Novšie→

Obrázky k článku:

hmla a auto

Súvisiace články

pixabay
Národná stratégia Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 - 2030

Vláda SR na rokovaní dňa 1. decembra 2021 schválila Národnú stratégiu Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030. Ide o kľúčový dokument pre zvyšovanie bezpečnosti na slovenských cestách. Jej ciel... .

Celý článok

porovnanie eu umrtia graf
Porovnanie počtu úmrtí na cestách v štátoch EÚ

Ako sme na tom s úmrtnosťou pri dopravných nehodách na našich cestách v porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ? Odpoveď nám dá graf, ktorý vyjadruje počet úmrtí pri dopravných nehodách v prepočte na 1 mil. obyvateľov. ... .

Celý článok

stokholm konferencia
3. globálna ministerská konferencia o bezpečnosti cestnej premávky

Vo februári tohto roka sa pod záštitou švédskeho kráľa Carla XVI. Gustava a ministra infraštruktúry Tomasa Enerotha uskutočnila v Štokholme v poradí tretia globálna ministerská konferencia o bezpečnosti cestnej premávky. Zúčastn... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame