Európski odborníci na bezpečnosť cestnej premávky sa stretli v Bratislave

Konferencia RSEC

19. septembra 2016 sa v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave uskutočnila za prítomnosti odborníkov z členských štátov Európskej únie konferencia zameraná na témy zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky.

Konferenciu odborníkov BECEP (Road Safety Experts Conference) zorganizovalo Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky v rámci oficiálneho programu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.

Hlavnou témou konferencie boli systémy vzdelávania účastníkov cestnej premávky a ich vplyv na znižovanie dopravnej nehodovosti v európskych krajinách. V rámci štyroch prednáškových blokov venovaných (i) všeobecnému prehľadu o dopravnej nehodovosti v členských štátoch EÚ, (ii) detskej dopravnej výchove, (iii) podmienkam pre získanie vodičského oprávnenia a (iv) celoživotnému vzdelávaniu vodičov predniesli svoje príspevky odborníci z Európskej komisie (Szabolcs Schmidt, vedúci útvaru bezpečnosti cestnej premávky, DG MOVE), organizácie European Transport Safety Council (Antonio Avenoso, výkonný riaditeľ ETSC) a tiež viacerí významní odborníci zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Holandska.

Prítomní delegáti sa na konferencii zhodli, že medzi dôležité faktory pozitívne ovplyvňujúce znižovanie dopravnej nehodovosti v krajinách patria práve vhodné systémy vzdelávania účastníkov cestnej premávky (či už detí alebo dospelých) a kontinuálnosť tohto vzdelávania.


←Staršie Novšie→

Obrázky k článku:

Konferencia RSEC


Konferencia RSEC


Konferencia BECEP


Konferencia RSEC


Rozdiel v úmrtiach


Nehodovosť 2010

Súvisiace články

pixabay
Národná stratégia Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 - 2030

Vláda SR na rokovaní dňa 1. decembra 2021 schválila Národnú stratégiu Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030. Ide o kľúčový dokument pre zvyšovanie bezpečnosti na slovenských cestách. Jej ciel... .

Celý článok

Zostatkovy alkohol
Deň zodpovednosti 2019

Veľká noc bez alkoholu za volantom! POLÍCIA a PIVOVARNÍCI POKRAČUJÚ V PREVENTÍVNYCH AKCIÁCH Bratislava, 18. apríl 2019 – Po povzbudivých výsledkoch z minulej Veľkej noci, ktoré ukázali medziročný pokles nehodovosti pod vplyvom ... .

Celý článok

den zodpovednosti 2018
Deň zodpovednosti 2018

Slovenskí pivovarníci spoločne s dopravnou políciou a BECEPom Ministerstva dopravy a výstavby už niekoľko rokov realizujú spoločné aktivity na zníženie nehodovosti pod vplyvom alkoholu. S... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame