Vyhodnotenie dopravnej nehodovosti za rok 2015

Dopravná nehodovosť v roku 1966 - 2015

Rok 2015 bol z hľadiska bezpečnosti na našich cestách rokom s plusmi i mínusmi. Napriek tomu, že sme v trende štátov Európskej únie taktiež zaznamenali mierny nárast dopravných nehôd, čo sa odzrkadlilo aj na 6%-nom náraste usmrtených osôb, presne 274 v roku 2015 oproti 259 v roku 2014. Treba však zdôrazniť, že v skupine usmrtených osôb vo vozidlách (vodič + spolujazdec) bol pokles a to zo 158 na 152 usmrtených. Rovnako sme zaznamenali pokles pri ťažko zranených osobách, ale aj pri nehodách zavinených požitím alkoholu.

Slovenská republika by mala podľa záväzkov EU mala dosiahnuť v roku 2020 číslo 172 usmrtených osôb, čo je 50% oproti roku 2010. V prílohách môžete vidieť, že sa nám tento cieľ zatiaľ darí s menšími odchylkami napĺňať.

Medzi najnebezpečnejšie kraje na Slovensku sa v roku 2015 zaradili Prešovský kraj so 44 usmrtenými osobami a Žilinský kraj s 54 usmrtenými osobami. Koncom roka sme zaznamenali aj prudší nárast usmrtených chodcov, rovnako aj motocyklistov, pokles bol však v skupine cyklistov. 

Konkrétne v číslach si môžete tieto a iné štatistiky, resp. ukazovatele dopravno - bezpečnostnej situácie pozrieť v priložených obrázkoch.


←Staršie Novšie→

Obrázky k článku:

Dopravná nehodovosť v roku 1966 - 2015


Dopravná nehodovosť - vývoj počtu mŕtvych


Dopravná nehodovosť v roku 2010 - 2020


Dopravná nehodovost rok. 2015


Počet evidovaných vozidiel


Počet usmrtených osôb


Počet evidovaných motocyklov


Dopravná nehodovosť r. 2015 a 2014


Dopravná nehodovosť r. 2015


Dopravná nehodovosť r. 2015


Dopravná nehodovosť r. 2015

Súvisiace články

strach za volantom
Kam volať a ako komunikovať so záchrannou službou?

• Včasné privolanie odbornej pomoci po vážnej nehode môže rozhodnúť o ľudskom živote • Celých 11 percent európskych vodičov nepozná číslo zdravotní... .

Celý článok

BECEP cestná meteostanica
METEO STANICE NA NAŠICH CESTÁCH POMÁHAJÚ VODIČOM

Vážení vodiči. Radi by sme Vás informovali o novinkách na našich cestách, ktoré by mali prispieť k zvýšeniu bezpečnosti v doprave a Vašej informovanosti o stave a poveternostný... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame