Dopravna nehodovost 2015

Vyhodnotenie dopravnej nehodovosti za rok 2015

Rok 2015 bol z hľadiska bezpečnosti na našich cestách rokom s plusmi i mínusmi. Napriek tomu, že sme v trende štátov Európskej únie taktiež zaznamenali mierny nárast dopravných nehôd, čo sa odzrkadlilo aj na 6%-nom náraste usmrtených osôb, presne 274 v roku 2015 oproti 259 v roku 2014. Treba však zdôrazniť, že v skupine usmrtených osôb vo vozidlách (vodič + spolujazdec) bol pokles a to zo 158 na 152 usmrtených. Rovnako sme zaznamenali pokles pri ťažko zranených osobách, ale aj pri nehodách zavinených požitím alkoholu.

Slovenská republika by mala podľa záväzkov EU mala dosiahnuť v roku 2020 číslo 172 usmrtených osôb, čo je 50% oproti roku 2010. V prílohách môžete vidieť, že sa nám tento cieľ zatiaľ darí s menšími odchylkami napĺňať.

Medzi najnebezpečnejšie kraje na Slovensku sa v roku 2015 zaradili Prešovský kraj so 44 usmrtenými osobami a Žilinský kraj s 54 usmrtenými osobami. Koncom roka sme zaznamenali aj prudší nárast usmrtených chodcov, rovnako aj motocyklistov, pokles bol však v skupine cyklistov. 

Konkrétne v číslach si môžete tieto a iné štatistiky, resp. ukazovatele dopravno - bezpečnostnej situácie pozrieť v priložených obrázkoch.


←Staršie Novšie→
Obrázky k článku:

Dopravna nehodovost 2015


Dopravna nehodovost 2015


Dopravna nehodovost 2015


Dopravna nehodovost 2015


Dopravna nehodovost 2015


Dopravna nehodovost 2015


Dopravna nehodovost 2015


Dopravna nehodovost 2015


Dopravna nehodovost 2015


Dopravna nehodovost 2015


Dopravna nehodovost 2015

Súvisiace články

Kam volať a ako komunikovať so záchrannou službou?

• Včasné privolanie odbornej pomoci po vážnej nehode môže rozhodnúť o ľudskom živote • Celých 11 percent európskych vodičov nepozná číslo zdravotní... .

Celý článok

BECEP cestná meteostanica
METEO STANICE NA NAŠICH CESTÁCH POMÁHAJÚ VODIČOM

Vážení vodiči. Radi by sme Vás informovali o novinkách na našich cestách, ktoré by mali prispieť k zvýšeniu bezpečnosti v doprave a Vašej informovanosti o stave a poveternostný... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU
Odporúčame