Cestný Teplotný Informačný Systém BELLMET

Bellimet - svetelná signalizácia

Vážený vodiči, aj touto cestou by sme Vás radi informovali o novinkách možnosti získania dopravných informácii pred Vašou cestou za prácou, návštevou či záľubami. Hlavne v zimných mesiacoch si vyhľadávame čo najviac informácii o cestnej premávke či zjazdnosti ciest jednotlivých úsekoch ktorými predpokladáme náš prejazd. Nie malý podiel v celkovej dĺžke našich ciest tvoria cesty II. a III. Triedy, ktorým sa prakticky pri cestovaní nevyhneme. Správcom uvedených úsekov ciest sú príslušné Regionálne správy ciest jednotlivých krajov, ktoré sa starajú o ich zjazdnosť a údržbu.

Napriek tomu že sa Regionálne správy ciest neraz boria finančnými problémami a škrtmi v ich chlebodarných rozpočtoch, z prehľadom pristupujú k svojej práci zo všetkou vážnosťou a zodpovednosťou za čo im určite patrí od nás veľká vďaka. Aby efektivita zimnej údržby rástla, je potrebné do tohto procesu implementovať modernú technológiu. V tomto prípade hovoríme o Cestných teplotných informačných systémoch ( CTIS).

Uvedené zariadenia pomocou LED displeja z výstražnými nápismi informujú o nebezpečenstvách šmyku a námrazy a okrem toho zberajú informácie z jednotlivých miest kde sú inštalované a zasielajú ich prostredníctvom nášho serveru na dispečing správy ciest kde si aktuálne informácie majú možnosť pozrieť prostredníctvom webového prehliadača BELLMET.

Jednotlivé Regionálne správy ciest sa rozhodli že sa podelia o tieto informácie z miest a dajú prístup k zhliadnutiu aktuálny informácii z CTIS všetkým vodičom. Prístup k uvedeným informáciám je jednoduchý. Stačí Vám na to prístup na internet a vyhľadať webový prehliadač www.bellmet.eu, kde si prehľadne môžete pozrieť aktuálny stav zjazdnosti a poveternostných podmienok ciest kde sa CTIS nachádza. Informačný portál BELLIMET určite najviac privítajú tí ktorý sa chystajú do Trenčianskeho kraja ktorého pokrytie CTIS je najväčšie. Veríme že sa počty a pokrytie monitorovaných úsekov bude stále zvyšovať a v budúcnosti Vám budeme môcť poskytnúť ešte viac informácii o jednotlivých úsekoch ciest II. a III. triedy. Teda nezabudnite pred Vašou jazdou navštíviť stránku www.bellmet.eu a informovať sa o aktuálnych poveternostných podmienkach na Vašej ceste.


←Staršie Novšie→

Obrázky k článku:

Bellimet - svetelná signalizácia


Bellimet - solárny panel


Bellimet - info panel

Súvisiace články

dopravná nehoda
V roku 2013 zomrel každý 44. obyvateľ Zeme pri dopravnej nehode

Každoročne umiera na svetových cestách cca 1,25 milióna ľudí, ďalších 50 miliónov utrpí pre nehode zranenie. Smrteľné nehody sú deviatou najčastejšou príči... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame