Konferencia o ekošoférovaní

Eko šoférovanie
Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy - CEPTA Vás pozýva na konferenciu: EKOŠOFÉROVANÍM K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU NIE LEN NA SLOVENSKU, ktorá sa uskutoční dňa 10. septembra 2015 v Hoteli LUX, Banská Bystrica.

Čo je to ekošoférovanie ?
Energeticky efektívna jazda znižuje spotrebu paliva až do 20 %, čo šetrí financie a životné prostredie. Ekošoférovanie má širší záber. Začína pri zvolení vhodného dopravného prostriedku, cez výber nízkoemisného vozidla, úspornú jazdu, až po správne používanie klimatizácie. Ekošoférovanie je prístup, ktorý znižuje negatívne vplyvy šoférovania, dopravy, či mobility ako takej na životné prostredie.
Autoškoly môžu implementovať ekošoférovanie priamo do výučby nových vodičov, čím ich učia šoférovať bezpečnejšie a ekonomickejšie. Ekošoférovaním a energeticky efektívnou jazdou svojich šoférov už dnes flotilové firmy šetria ročne nemalé finančné prostriedky.

Cieľová skupina
Flotilové firmy, tréningové a doškoľovacie subjekty, autoškoly, zástupcovia samosprávy, profesionálni šoféri a široká motoristická verejnosť.

Miesto konania konferencie
Hotel Lux, Námestie Slobody 2, Banská Bystrica.

Zameranie konferencie
Konferencia bude zameraná na:
- predstavenie zásad ekošoférovania;
- zavádzanie ekošoférovania v autoškolách;
- zavádzanie ekošoférovania vo flotilových firmách;
- znižovanie negatívnych vplyvov dopravy na kvalitu ovzdušia v mestách, vrátane legislatívnych zmien a využitia EÚ fondov 2014-2020.

Na konferenciu sú pozvaní aj zástupcovia kompetentných ministerstiev, okrem iných odborníkov vystúpi Jiří Čumpelík, dlhoročný expert na ekošoférovanie z Českej republiky.

Firmy, ktorých aktivity súvisia s témou konferencie, napr. firmy zamerané na vývoj a zavádzanie telematických nástrojov monitoringu vozidiel, filtrov DPF a pod., môžu po dohode s o. z. CEPTA (kontakt nižšie) získať priestor na propagáciu svojich produktov, keďže inovácie patria ku kľúčovým prvkom účinného zavádzania ekošoférovania v reálnom živote.

Registrácia
Ak sa chcete zúčastniť konferencie, zaregistrujte sa prosím do 1.9.2015 na www.cepta.sk. Pre registrovaných účastníkov je účasť bezplatná.

Kontakt, viac informácií
Miloš Veverka, o. z. CEPTA, mail: milos.veverka@inter-net.sk, tel.: 0904 417 202

←Staršie Novšie→

Obrázky k článku:

Eko šoférovanie


Cepta pozvánka na konferenciu


Cepta pozvánka

Súvisiace články

Projekt pásy simulátor
Pripútajte sa!

Na záver letných prázdnin BECEP Ministerstva dopravy a výstavby SR, Policajný zbor SR a Autoklub Slovakia Assistance zorganizovali preventívnu akciu zameranú na používanie bezpečnostných pásov vo vozidle. Vodiči si na simulátore nár... .

Celý článok

Vodič roka 2019
Začali sme hľadať vodiča roka 2019!

BECEP, Centrum bezpečnej jazdy SLOVAKIA RING, OPEL a časopis AUTO MAGAZIN v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru, Zelenou vlnou RTVS, záchrannou službou FALCK a ďalšími partnermi vyhlasujú aj... .

Celý článok

Milan Troška
Rýchlosť 30 v obci a 70 mimo obce?

Odporúčanie OECD pre všetky členské štáty EU znie: znížiť rýchlosť v obci z 50 km/h na 30 km/h a mimo obce z 90 km/h na 70 km/h. Odporúčaním sa Ministerstvo dopravy a výstavby SR podrobne zaoberalo, nakoľko hlavným dôvodom sa uvád... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame