Týždeň bezpečnosti na cestách

Týždeň bezpečnosti na cestách

Tretí týždeň bezpečnosti na cestách, ktorý vyhlásila OSN v rámci Dekády OSN na zvýšenie bezpečnosti na cestách (2010-2020) je venovaný deťom. Pod heslom Chráňme deti na cestách sa aj na Slovensku spojilo viacero významných partnerov, ktorí dlhodobo pomáhajú zlepšovať prevenciu úrazov detí na cestách: Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Slovenský červený kríž, Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo dopravy SR.

Za posledných päť rokov bolo na slovenských cestách zranených alebo usmrtených vyše 3 200 detí do 15 rokov. Podľa štatistík Ministerstva vnútra bol vývoj dopravnej nehodovosti, hlavne jej následkov na živote a zdraví v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 nepriaznivý. Najnepriaznivejší vývoj bol zaznamenaný práve v počte usmrtených osôb, kde bol nárast až o 16 % z 223 usmrtených osôb v roku 2013 na 259 usmrtených osôb v roku 2014. V roku 2014 došlo k 500 dopravným nehodám, kedy príčinou bola zrážka s cyklistom, z toho pri 73 prípadoch išlo o zrážku s dieťaťom. Deti ako chodci zapríčinili 172 nehôd a ako cyklisti 76 nehôd. Na cestách sa minulý rok zranilo 579 detí a sedem ich vo veku do 15 rokov zomrelo.

Deti sú častými účastníkmi cestnej premávky - ako spolujazdci, cyklisti alebo chodci. Preto je nevyhnutné, aby sa im od útleho veku rodičia a učitelia venovali a vysvetľovali, ako sa na cestách správať. Úrazy, hlavne pri dopravných nehodách, sú považované za epidémiu tohto storočia. Už dnes majú na svedomí asi tretinu úmrtí a zranení, denne celosvetovo na cestách zomrie v priemere okolo 3 400 ľudí. Z nich sú deti a starší ľudia najzraniteľnejší.

V rámci tlačovej besedy sa zúčastnené Ministerstvo dopravy a Ministerstvo školstva, Slovenský Červený kríž a Kancelária WHO na Slovensku rozhodli formou podpisu „Detskej deklarácie pre bezpečnosť na cestách”, ktorú pripravilo OSN, zaviazať k vyvinutiu maximálneho úsilia pre zvýšenie bezpečnosti slovenských detí v cestnej premávke.

Deti v cestnej premávke treba chrániť všetkými možnými prostriedkami. Prilba, autosedačka či reflexné prvky by mali byť pre rodičov samozrejmosť. Zároveň však z detí chceme vychovať zodpovedných vodičov, cyklistov a tiež chodcov. A na tom treba pracovať od skorého veku. Jedným z nástrojov, ktorý má pomôcť zlepšiť situáciu, je dopravná výchova. Tá sa dnes vyučuje na základných školách, pričom nedávno boli vypracované kvalitné učebnice pre všetky ročníky prvého stupňa a pre druhý stupeň ZŠ. Aj v roku 2015 vyhlásilo ministerstvo školstva tímovú detskú dopravnú súťaž „Na bicykli bezpečne“. Ministerstvo dopravy organizuje od 1. do 31. mája 2015 súťaž “Do práce na bicykli”, ktorej cieľom je spopularizovať cyklistickú dopravu, ale aj upozorniť na nutnosť zvýšenia bezpečnosti cyklistov na cestách. Súťaž je určená tímom zamestnancov, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú mesiac dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky.


←Staršie Novšie→

Obrázky k článku:

Týždeň bezpečnosti na cestách


Týždeň bezpečnosti na cestách

Súvisiace články

pixabay
Národná stratégia Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 - 2030

Vláda SR na rokovaní dňa 1. decembra 2021 schválila Národnú stratégiu Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030. Ide o kľúčový dokument pre zvyšovanie bezpečnosti na slovenských cestách. Jej ciel... .

Celý článok

porovnanie eu umrtia graf
Porovnanie počtu úmrtí na cestách v štátoch EÚ

Ako sme na tom s úmrtnosťou pri dopravných nehodách na našich cestách v porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ? Odpoveď nám dá graf, ktorý vyjadruje počet úmrtí pri dopravných nehodách v prepočte na 1 mil. obyvateľov. ... .

Celý článok

stokholm konferencia
3. globálna ministerská konferencia o bezpečnosti cestnej premávky

Vo februári tohto roka sa pod záštitou švédskeho kráľa Carla XVI. Gustava a ministra infraštruktúry Tomasa Enerotha uskutočnila v Štokholme v poradí tretia globálna ministerská konferencia o bezpečnosti cestnej premávky. Zúčastn... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame