Stredoškoláci v súťaži Innovation Camp navrhli pre Bratislavu nadzemnú komunikáciu

Zodpovedne na cestách - Inovačný kemp - účastníci

Téma verejnej dopravy v Bratislave sa týka nielen domácich obyvateľov, ale aj návštevníkov prichádzajúcich do hlavného mesta. Dňa 9. apríla 45 študentov zo stredných škôl z celého Slovenska riešilo dopravnú situáciu v Bratislave. Inšpiráciou im boli príklady zo zahraničia a štúdie z oblasti dopravného inžinierstva.

 Stredoškoláci vo svojich prezentáciách väčšinou riešili zníženie počtu dopravných kolapsov v meste a znečistenie životného prostredia. Navrhovali využitie solárnej energie, verejné zdieľanie áut, cyklostanice či aplikáciu - budík, ktorý vás zobudí na základe vyhodnotenia aktuálnej dopravnej situácie.

V závere dňa svoje kreatívne nápady prezentovali odbornej porote. Počas jedného dňa si tak precvičili prezentačné schopnosti, kreatívne myslenie a aj tímovú prácu. Na podujatí participovali odborní konzultanti a mentori – zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a médií z oblasti automobilového priemyslu.

Študentov hodnotila odborná porota v zložení: generálny riaditeľ Hyundai Slovensko Martin Saitz a zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Milan Troška, Lucia Lehotayová, Roman Török a zástupca Ministerstva vnútra SR Ján Dudák.

Tretie miesto získal tím č. 15 za návrh dopravného systému nadzemnej a podzemnej dráhy, ako aj za veľmi dobré prezentačné zručnosti, kreativitu a schopnosť obhájiť si svoj názor. Na druhom mieste sa umiestnil tím č. 5 za návrh nadzemnej dopravy a vynikajúcu tímovú spoluprácu. Tím č. 13 prekvapil porotu nápadom koľajovej dopravy, ktorý bol zo všetkých predstavených nápadov najrealizovateľnejší v Bratislave.

Prínos súťaže zhodnotil Milan Troška: „Veríme, že táto súťaž má pre budúcnosť študentov veľký zmysel a význam. A tie skúsenosti, ktoré si dnes vyskúšali dokážu v budúcnosti využiť. Či to študenti vedia už dnes oceniť, nevieme, ale ja osobne som presvedčený, že už len to, že sa postavili pred porotu, svoj nápad odprezentovali a reagovali na naše nepríjemné otázky v nich naštartovali zručnosti, na ktorých budú vo svojom živote stavať“.


←Staršie Novšie→

Obrázky k článku:

Zodpovedne na cestách - Inovačný kemp - účastníci


Zodpovedne na cestách - Inovačný kemp - účastníci


Zodpovedne na cestách - Ja Slovensko - účastníci projektu


Zodpovedne na cestách - Ja Slovensko - účastníci projektu


Zodpovedne na cestách - Ja Slovensko - účastníci projektu


Zodpovedne na cestách - Ja Slovensko - účastníci projektu


Zodpovedne na cestách - Ja Slovensko - účastníci projektu


Zodpovedne na cestách - Ja Slovensko - účastníci 2


Zodpovedne na cestách - Ja Slovensko - účastníci


Zodpovedne na cestách - Ja Slovensko - účastníci


Zodpovedne na cestách - Ja Slovensko 4


Zodpovedne na cestách - Ja Slovensko 3


Zodpovedne na cestách - Ja SLovensko 2


Zodpovedne na cestách - Ja SLovensko


Zodpovedne na cestách


Zodpovedne na cestách 2


JA Slovensko - skúsenosťou k úspechu 2


JA Slovensko - skúsenosťou k úspechu


JA Slovensko


prednáška


Vyhlásenie výsledkov


Diplom - odovzdávanie

Súvisiace články

pixabay
Národná stratégia Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 - 2030

Vláda SR na rokovaní dňa 1. decembra 2021 schválila Národnú stratégiu Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030. Ide o kľúčový dokument pre zvyšovanie bezpečnosti na slovenských cestách. Jej ciel... .

Celý článok

Zostatkovy alkohol
Deň zodpovednosti 2019

Veľká noc bez alkoholu za volantom! POLÍCIA a PIVOVARNÍCI POKRAČUJÚ V PREVENTÍVNYCH AKCIÁCH Bratislava, 18. apríl 2019 – Po povzbudivých výsledkoch z minulej Veľkej noci, ktoré ukázali medziročný pokles nehodovosti pod vplyvom ... .

Celý článok

den zodpovednosti 2018
Deň zodpovednosti 2018

Slovenskí pivovarníci spoločne s dopravnou políciou a BECEPom Ministerstva dopravy a výstavby už niekoľko rokov realizujú spoločné aktivity na zníženie nehodovosti pod vplyvom alkoholu. S... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame