Cestná konferencia 2015

V dňoch 24-25.marec 2015 sa v Bratislave, Hotel DoubleTree by Hilton uskutočnila celoštátna konferencia Slovenskej cestnej spoločnosti. Témami konferencie boli: 1, Financovanie a výstavba cestnej infraštruktúry, cestné hospodárstvo a legislatíva 2, Správa, prevádzka a údržba cestných komunikácií 3, Dopravné inžinierstvo 4, Bezpečnosť cestnej premávky Vedúci oddelenia Becep MDVRR SR Ing. Milan Troška viedol blok o Bezpečnosti cestnej premávky, ktorého cieľom bolo poukázať na vývoj nehodovosti na Slovensku. V spolupráci s prezídiom policajného zboru, odboru dopravnej polície boli vytvorené štatistické údaje k vývoju dopravnej nehodovosti za roky 2013 a 2014 rozdelené podľa veku.

Tabuľka1: Usmrtení účastníci dopravných nehôd

 

Tabuľka2: Usmrtení a zranení (ľahko i ťažko) účastníci dopravných nehôd

 

Tabuľka3: Usmrtení vodiči dopravných nehôd

 

Tabuľka4: Usmrtení a zranení (ľahko i ťažko) účastníci dopravných nehôd

 

Z uvedených údajov jednoznačne vyplýva, že "mladí" vodiči vo veku 18-29 rokov predstavujú najrizikovejšiu skupinu účastníkov cestnej premávky a rovnako vodiči v tejto vekovej skupine sú zastúpení s najväčším čislom v kategórií dopravných nehôd so zraneniami s následkom smrti. 

Medzi najčastejšie príčiny zvýšenej nehodovosti "mladých" vodičov patria:

 • málo skúseností v tejto vekovej skupine
  • spozorovanie hroziaceho nebezpečenstva
  • posúdenie miery rizika
  • výber akcií pre odvrátenie nebezpečenstva
  • realizácia zvolenej akcie
 • vyššie mentálne zaťaženie a tým menšia miera sústredenia
  • predvádzanie sa v spoločnosti rovesníkov
  • veľmi časté používanie mobilných telefónov
  • prehnané sebavedomie o bezpečnom vedení vozidla
 • uvoľnenie emócií počas vedenia vozidla 
  • hľadanie senzácií a súťaženie
  • nadmerné prejavy agresivity
  • nepoužívanie bezpečnostných pásov

 

Najúčinnejším opatrením, ktorým možno znížiť nehodovosť v tejto skupine vodičov je zvýšiť kvalitu výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie. Strategickým cieľom by malo byť vytvorenie systémov zmeny v celom procese prípravy vodiča do cestnej premávky.

V zahraničí sa osvedčil 4 krokový systém:

 • povinná účasť detí na detskom dopravnom ihrisku 
 • na stredných školách sa osvedčil model psychologickej prípravy budúcich žiadateľov o vodičské oprávnenie 
 • účasť v autoškole a získanie vodičského oprávnenia
 • praktický tréning v centre bezpečnej jazdy spojený s nácvikom predchádzania vzniku krízových situácií

Veríme, že sa aj Slovensko časom dostane k aplikácií podobných systematických krokov do procesu prípravy vodičov, ktorých cieľom je zníženie počtu dopravných nehôd s následkom smrti.


←Staršie Novšie→
Obrázky k článku:Súvisiace články

Zostatkovy alkohol
Deň zodpovednosti 2019

Veľká noc bez alkoholu za volantom! POLÍCIA a PIVOVARNÍCI POKRAČUJÚ V PREVENTÍVNYCH AKCIÁCH Bratislava, 18. apríl 2019 – Po povzbudivých výsledkoch z minulej Veľkej noci, ktoré ukázali medziročný pokles nehodovosti pod vplyvom ... .

Celý článok

den zodpovednosti 2018
Deň zodpovednosti 2018

Slovenskí pivovarníci spoločne s dopravnou políciou a BECEPom Ministerstva dopravy a výstavby už niekoľko rokov realizujú spoločné aktivity na zníženie nehodovosti pod vplyvom alkoholu. S... .

Celý článok

Den zodpovednosti Becep Policia
Deň zodpovednosti na slovenských cestách

Zámerom informačno-edukatívnej kampane Deň zodpovednosti je zvýšenie povedomia šoférov na podporu zamedzenia požívania alkoholu počas šoférovania. Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR a Slo... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU
Odporúčame