Cestná konferencia 2015

Cestná konferencia 2015

V dňoch 24-25.marec 2015 sa v Bratislave, Hotel DoubleTree by Hilton uskutočnila celoštátna konferencia Slovenskej cestnej spoločnosti. Témami konferencie boli: 1, Financovanie a výstavba cestnej infraštruktúry, cestné hospodárstvo a legislatíva 2, Správa, prevádzka a údržba cestných komunikácií 3, Dopravné inžinierstvo 4, Bezpečnosť cestnej premávky Vedúci oddelenia Becep MDVRR SR Ing. Milan Troška viedol blok o Bezpečnosti cestnej premávky, ktorého cieľom bolo poukázať na vývoj nehodovosti na Slovensku. V spolupráci s prezídiom policajného zboru, odboru dopravnej polície boli vytvorené štatistické údaje k vývoju dopravnej nehodovosti za roky 2013 a 2014 rozdelené podľa veku.

Tabuľka1: Usmrtení účastníci dopravných nehôd

 

Tabuľka2: Usmrtení a zranení (ľahko i ťažko) účastníci dopravných nehôd

 

Tabuľka3: Usmrtení vodiči dopravných nehôd

 

Tabuľka4: Usmrtení a zranení (ľahko i ťažko) účastníci dopravných nehôd

 

Z uvedených údajov jednoznačne vyplýva, že "mladí" vodiči vo veku 18-29 rokov predstavujú najrizikovejšiu skupinu účastníkov cestnej premávky a rovnako vodiči v tejto vekovej skupine sú zastúpení s najväčším čislom v kategórií dopravných nehôd so zraneniami s následkom smrti. 

Medzi najčastejšie príčiny zvýšenej nehodovosti "mladých" vodičov patria:

 • málo skúseností v tejto vekovej skupine
  • spozorovanie hroziaceho nebezpečenstva
  • posúdenie miery rizika
  • výber akcií pre odvrátenie nebezpečenstva
  • realizácia zvolenej akcie
 • vyššie mentálne zaťaženie a tým menšia miera sústredenia
  • predvádzanie sa v spoločnosti rovesníkov
  • veľmi časté používanie mobilných telefónov
  • prehnané sebavedomie o bezpečnom vedení vozidla
 • uvoľnenie emócií počas vedenia vozidla 
  • hľadanie senzácií a súťaženie
  • nadmerné prejavy agresivity
  • nepoužívanie bezpečnostných pásov

 

Najúčinnejším opatrením, ktorým možno znížiť nehodovosť v tejto skupine vodičov je zvýšiť kvalitu výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie. Strategickým cieľom by malo byť vytvorenie systémov zmeny v celom procese prípravy vodiča do cestnej premávky.

V zahraničí sa osvedčil 4 krokový systém:

 • povinná účasť detí na detskom dopravnom ihrisku 
 • na stredných školách sa osvedčil model psychologickej prípravy budúcich žiadateľov o vodičské oprávnenie 
 • účasť v autoškole a získanie vodičského oprávnenia
 • praktický tréning v centre bezpečnej jazdy spojený s nácvikom predchádzania vzniku krízových situácií

Veríme, že sa aj Slovensko časom dostane k aplikácií podobných systematických krokov do procesu prípravy vodičov, ktorých cieľom je zníženie počtu dopravných nehôd s následkom smrti.


←Staršie Novšie→

Obrázky k článku:

Cestná konferencia 2015


Cestná konferencia 2015


Cestná konferencia 2015


Cestná konferencia 2015


Zodpovedne na cestách - Ja Slovensko - účastníci projektu


Cestná konferencia 2015


Cestná konferencia - 2015


partneri konferencie


Cestná konferencia - témy


Cestná konferencia - program 2015 podujatia


Cestná konferencia - program 2015

Súvisiace články

pixabay
Národná stratégia Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 - 2030

Vláda SR na rokovaní dňa 1. decembra 2021 schválila Národnú stratégiu Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030. Ide o kľúčový dokument pre zvyšovanie bezpečnosti na slovenských cestách. Jej ciel... .

Celý článok

porovnanie eu umrtia graf
Porovnanie počtu úmrtí na cestách v štátoch EÚ

Ako sme na tom s úmrtnosťou pri dopravných nehodách na našich cestách v porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ? Odpoveď nám dá graf, ktorý vyjadruje počet úmrtí pri dopravných nehodách v prepočte na 1 mil. obyvateľov. ... .

Celý článok

stokholm konferencia
3. globálna ministerská konferencia o bezpečnosti cestnej premávky

Vo februári tohto roka sa pod záštitou švédskeho kráľa Carla XVI. Gustava a ministra infraštruktúry Tomasa Enerotha uskutočnila v Štokholme v poradí tretia globálna ministerská konferencia o bezpečnosti cestnej premávky. Zúčastn... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame