Vedomosti o doprave = bezpečnosť na cestách

Welcome to Snina

Príjemná hudba, športová hala plná mladých ľudí, športový duch a neopakovateľná atmosféra adventného obdobia - to všetko vytvorilo priestor pre spoločné priateľské stretnutie, ktoré zorganizovala Stredná priemyselná škola v Snine dňa 10. decembra 2014.

Tohtoročná záverečná bodka, ktorou škola slávnostne spečatila svoje aktivity v oblasti bezpečnosti na cestách v rámci projektu Bezpečné mesto Snina 2014 - Vedomosti o doprave = bezpečnosť na cestách, bola v znamení súťaživosti, tvorivosti, šikovných rúk, ale i vedomostí zameraných na problematiku bezpečnosti cestnej premávky, ktorá sa týka sa nás všetkých, či sedíme za volantom, alebo vo verejnom dopravnom prostriedku, či sme cyklisti alebo chodci.

Pozvanie SPŠ v Snine prijalo 11 základných škôl a po krátkom umeleckom vstupe otvorila celé podujatie riaditeľka školy PaedDr. Romanová a postupne sa k prítomným prihovorili vzácni hostia – Ing. Milovčík, primátor mesta Snina, Mgr. Sirková, poslankyňa PSK, Ing. Luterán, vedúci dopravy OÚ, ktorí poukázali na dôležitosť organizovania takýchto aktivít, ktoré sú zamerané na bezpečnosť cestnej dopravy. Súťaži predchádzala možnosť zúčastniť sa konzultácií k pravidlám cestnej premávky, ktoré poskytovali inštruktori Autoškoly pri SPŠ v Snine pre žiakov základných škôl.

Ako poznajú pravidlá cestnej premávky a vedia sa orientovať v rozličných situáciách, to sa preverilo v súťažných úlohách, pretože na palubovke už netrpezlivo čakali súťažiaci. Do súťaže sa mohla prihlásiť každá základná škola, ktorá mala možnosť nominovať 2 žiakov do súťažného družstva. Celkovo sa nám tento rok prihlásilo 11 základných škôl, z ktorých sme vytvorili 6 súťažných družstiev označených farebným tričkom.

Pre všetky družstvá bolo pripravených 10 rovnakých úloh, pri plnení ktorých rozhodoval buď počet správnych odpovedí, alebo rýchlosť splnenia úlohy. Za výdatnej podpory divákov sa podávali maximálne výkony a tabuľka ukazovala miestami veľmi vyrovnané výkony a rozhodnutie prišlo až v poslednej chvíli. Nakoniec bolo rozhodnuté a na 1. mieste sa umiestnilo družstvo, ktoré tvorili Základná škola P.O. Hviezdoslava Snina a Základná škola s materskou školou Stakčín.

Súťažné dopoludnie bezpečnosti bolo pestrou mozaikou vyskladanou z riešenia animovaných križovatiek, či určovania dopravných značiek, ale aj zistenie, ako správne resuscitovať, ale najviac poprehadzovali body v tabuľke otázky v súťaži Risk je zisk. A medzitým súťažiaci ukázali svoju zručnosť na pedál kárach, spoznávali dopravné značky z mobilného dopravného ihriska a potrápili sa na ozajstnom teste a správnej výbave bicykla.

Body sa pripisovali a medzitým boli ukážky športových vystúpení šikovných žiakov priemyslovky. Inovatívnym prvkom bolo premietanie videosekvencii z jazdy v meste Snina – súťažné družstvá si prezreli ukážky a následne sa vypočuli otázku, a potom odpovedali na otázku zdvihnutým terčíkom. A odrazu sme zistili, ako si máme v premávke všetko všimnúť a akí máme byť pozorní! Body boli pripísané, dopoludnie sa blížilo ku koncu a Strednej priemyselnej škole v Snine sa podarilo aj v tomto kalendárnom roku splniť cieľ prispievať k pocitu žiť v bezpečnej Snine. Vedenie školy vyslovuje poďakovanie za poskytnutú dotáciu mestu Snina, vďaka ktorej sa nám tento náš cieľ podarilo dôsledne splniť. Poďakovanie patrí všetkým, ktorým nie sú ľahostajné životy najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky a realizujú vzdelávacie aktivity smerujúce k tomu, aby bolo čo najmenej tragických udalosti na cestách.


←Staršie Novšie→

Obrázky k článku:

Welcome to Snina


Snina - aktivity


Snina - aktivity pre žiakov

Súvisiace články

foto Noc vyskumnikov BECEP PRIBINA 5
Noc výskumníkov 2017

Deň 29.9.2017 bol venovaný Noci výskumníkov v mestách Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Poprad a Košice. Oddelenie BECEP v spolupráci s PRIBINA pripravilo pre záujemcovi "Iný pohľad na cestu" a rozdávali sa aj reflexné predmety ako a... .

Celý článok

logo Vidieť a byť videný
Vidieť a byť videný 2016

Spoločnosť OSRAM v spolupráci so sieťou autoservisov AutoKelly, Policajným zborom SR a Oddelením bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pripravili druhý ročník akcie zameranej na spr... .

Celý článok

Tekovské Nemce - spoločné foto
Deň bezpečnosti s Granviou

Dňa 26.10. sa konala na odpočívadle Tekovské Nemce akcia s názvom Deň bezpečnosti. Počas celého dňa boli k dispozícii vzdelávacie aktivity spojené s bezpečnosťou cestnej prem&... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame