Pravidelné stretnutie zástupcov BECEPu a BESIPu

Zodpovedne na cestách - Inovačný kemp

V dňoch 14. – 15. októbra 2014 sa uskutočnilo pravidelné stretnutie zástupcov oddelenia bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s českými partnermi z oddelenia bezpečnosti silničního provozu (BESIP) Ministerstva dopravy Českej republiky.

Zástupcovia oboch oddelení rokovali o najdôležitejších činnostiach a úspešných projektoch uskutočnených v priebehu roku 2014, ale aj o plánovaných krokoch na rok 2015.

Jednou z nosných tém stretnutia bolo zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky u motocyklistov. Motocyklisti patria vo všeobecnosti medzi veľmi rizikových účastníkov cestnej premávky a ich vzdelávanie a osveta si vyžaduje zvýšenú pozornosť. Šéfovia oboch oddelení, Ing. Milan Troška a Ing. Martin Farář, na tlačovej konferencii zhodnotili vývoj dopravnej nehodovosti slovenských a českých motocyklistov a predstavili novinárom svoje plány na podporu zvýšenia bezpečnosti motocyklistov na cestách. Obaja sa zhodli na dôležitosti pravidelnej organizácie vzdelávacích podujatí s cieľom čo najlepšie pripraviť motocyklistov na zvládanie najčastejších krízových situácií hroziacich v reálnej cestnej premávke. Na tlačovej konferencii bol prezentovaný i náučno – inštruktážny film „Nehoda nie je náhoda II“, venovaný práve kategórii motocyklistov. Film vznikol pod hlavičkou BECEP a BESIP a širokej verejnosti bude dostupný začiatkom roka 2015.

Medzi nemenej dôležité témy odborného stretnutia patrili tiež systémy vzdelávania vodičov a držiteľov vodičského oprávnenia v SR a ČR a kontinuálne vzdelávanie najmenších účastníkov cestnej premávky (systém dopravnej výchovy na školách), jeho aktuálne nedostatky a rezervy.

Uskutočnené stretnutie odborníkov BECEP a BESIP vytvorilo ďalší priestor pre aktívnu spoluprácu oboch oddelení a potvrdilo dôležitosť cezhraničnej spolupráce pri zvyšovaní bezpečnosti cestnej premávky.


←Staršie Novšie→

Obrázky k článku:

Zodpovedne na cestách - Inovačný kemp


Prednáška a diskusia

Súvisiace články

Zostatkovy alkohol
Deň zodpovednosti 2019

Veľká noc bez alkoholu za volantom! POLÍCIA a PIVOVARNÍCI POKRAČUJÚ V PREVENTÍVNYCH AKCIÁCH Bratislava, 18. apríl 2019 – Po povzbudivých výsledkoch z minulej Veľkej noci, ktoré ukázali medziročný pokles nehodovosti pod vplyvom ... .

Celý článok

den zodpovednosti 2018
Deň zodpovednosti 2018

Slovenskí pivovarníci spoločne s dopravnou políciou a BECEPom Ministerstva dopravy a výstavby už niekoľko rokov realizujú spoločné aktivity na zníženie nehodovosti pod vplyvom alkoholu. S... .

Celý článok

Základná škola - prevencia - prednáška
Deň zodpovednosti na slovenských cestách

Zámerom informačno-edukatívnej kampane Deň zodpovednosti je zvýšenie povedomia šoférov na podporu zamedzenia požívania alkoholu počas šoférovania. Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR a Slo... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame