3. medzinárodná konferencia: Transport Ψ Trends 2014

Transport trends - prednáška

V dňoch 19. – 20. 6. 2014 sa v Banskej Bystrici uskutočnila 3. medzinárodná konferencia o dopravnej psychológii pod názvom Transport Ψ Trends 2014. Účastníci konferencie prijali nasledovné memorandum:

Žiadame zainteresované strany, predovšetkým Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo spravodlivosti SR o pomoc pri uplatňovaní multidisciplinárneho prístupu v doprave a dopravnej psychológii tak, ako ho presadzujú európske výkonné psychologické organizácie, ako je EFPA SCTP (Standing Committee for Traffic Psychology) a TPI Transport Psychology International).

Na zníženie dopravnej nehodovosti v SR, na ktorom sa významne podieľa aj dopravná psychológia, sú dôležité najmä opatrenia v oblasti tzv. 3E a to:

1.Enforcement – presadzovanie a kontrola už platnej legislatívy a prijatých opatrení,

2.Evaluation – kvalifikovaný výskum a zriadenia metodických centier na výskum a vývoj,

3.Education – zavedenie kontinuálneho vzdelávania pre všetky zainteresované strany.

Odborníci z radov dopravnej psychológie navrhujú zainteresovaným stranám vzájomné konzultácie a spoluprácu a pripravia návrh dopravno-psychologických opatrení, ktoré by mali byť jedným s podkladov pre rozpracovanie všeobecných pravidiel na zníženie dopravnej nehodovosti a zníženie počtu jázd pod vplyvom alkoholu .


←Staršie

Obrázky k článku:

Transport trends - prednáška


Transport trend - diskusa

Súvisiace články

súťaž spotreby
Drivers Fuel Challenge 2013

21. septembra 2013 sa v Truck Centre Senec uskutočnilo slovenské finále súťaže Volvo Trucks – Drivers Fuel Challenge 2013. Finále sa zúčastnilo 12 najlepších vodičov z troch kvalifika&... .

Celý článok

nákladná doprava
V Rumunsku už bez problémov

V Rumunsku by už zahraniční vodiči - profesionáli nemali mať problémy s výnimkou. Začiatkom marca tohto roku zadržali v Bukurešti tamojší policajti slovenského vodiča kami... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame