Policajti aj hasiči hľadajú kvalitnejší dopravný výcvik

Policajní prezidenti

Prezidenti policajného zboru Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska dnes v priestoroch slovenského Centra bezpečnej jazdy – Driving Academy diskutovali o systéme dopravného vzdelávania záchranných a zásahových zložiek. Svoje skúsenosti zástupcom policajných zborov predstavili vzdelávanie centrá zo Slovenska a z Čiech.

„V kontext Stratégie zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky sme analyzovali štandardy dopravného výcviku v jednotlivých krajinách Európy. Situácia v našich troch krajinách je podobná a v systéme absentujú centrá, ktoré zabezpečujú ďalšie vzdelávanie vodičov,“ hovorí Milan Troška, riaditeľ oddelenia bezpečnosti cestnej premávky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

V Poľsku aj na Slovensku poskytuje dodatočný dopravný výcvik jedno centrum, v Čechách sú štyri. Pre porovnanie, v Rakúsku majú vodiči možnosť absolvovať doplnkový dopravný výcvik v takmer 30 centrách po celej krajine. „O efekte doplnkového vzdelávanie vodičov dnes v Európe už takmer nikto nepochybuje. Táto prax sa stáva európskym štandardom,“ pripomína Milan Troška.

„Dopravnému vzdelávaniu záchranných a zásahových zložiek chceme venovať vyššiu pozornosť. Príslušníci Policajného zboru čelia na cestách každodenne neštandardným situáciám, na ktoré sa musia náležite pripraviť. Z diskusií s kolegami vyplynulo, že podobná situácia je aj v Poľsku a Českej republike,“ hodnotí Tibor Gašpar, prezident Policajného zboru SR.

Centrá dopravného výcviku, na rozdiel od bežného vzdelávania v autoškole zabezpečujú prípravu vodičov na neštandardné situácie: vyhnutie sa prekážkam, nedotáčavý a pretáčavý šmyk, aquaplaning a pod. V kontexte vzdelávania záchranných a zásahových zložiek sú zručnosti získané v takýchto centrách potrebné pre správne plnenie úloh a nevyhnuté napríklad pre vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy.


←Staršie Novšie→

Obrázky k článku:

Policajní prezidenti


škola šmyku


Policajní prezidenti


Policajní prezidenti - prednáška

Súvisiace články

Zostatkovy alkohol
Deň zodpovednosti 2019

Veľká noc bez alkoholu za volantom! POLÍCIA a PIVOVARNÍCI POKRAČUJÚ V PREVENTÍVNYCH AKCIÁCH Bratislava, 18. apríl 2019 – Po povzbudivých výsledkoch z minulej Veľkej noci, ktoré ukázali medziročný pokles nehodovosti pod vplyvom ... .

Celý článok

den zodpovednosti 2018
Deň zodpovednosti 2018

Slovenskí pivovarníci spoločne s dopravnou políciou a BECEPom Ministerstva dopravy a výstavby už niekoľko rokov realizujú spoločné aktivity na zníženie nehodovosti pod vplyvom alkoholu. S... .

Celý článok

Základná škola - prevencia - prednáška
Deň zodpovednosti na slovenských cestách

Zámerom informačno-edukatívnej kampane Deň zodpovednosti je zvýšenie povedomia šoférov na podporu zamedzenia požívania alkoholu počas šoférovania. Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR a Slo... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame