Zodpovednosť vodičov i cyklistov v centre pozornosti slovenských pivovarníkov

Deň zodpovednosti

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu spolu s Policajným zborom a Oddelením bezpečnosti cestnej premávky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (BECEP) pripravili na stredu 2. júla pokračovanie preventívno - osvetovej akcie zameranej na zodpovednú konzumáciu alkoholu.

Vo všetkých krajských mestách sa policajné hliadky zamerajú na kontrolu alkoholu v krvi vodičov i cyklistov. Obzvlášť v letných mesiacoch sa práve cyklisti častejšie stávajú súčasťou cestnej premávky. „Alkohol v krvi cyklistu má rovnaké účinky ako v krvi vodiča motorového vozidla. Strata pozornosti, koordinácie i schopnosti pohotovo reagovať je porovnateľná, preto sa aj cyklista pod vplyvom alkoholu stáva v cestnej premávke veľmi nebezpečným,” hovorí Júlia Hurná, prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu, ktoré projekt zastrešuje.

Zodpovedných odmenia

Policajné hliadky budú lokalizované najmä na miestach, kde je okrem vozidiel i zvýšená frekvencia cyklistov. Tí, u ktorých zistia alkohol v krvi, budú sankcionovaní v zmysle platnej legislatívy. Pre zodpovedných vodičov a cyklistov majú pivovarníci po jazde pripravenú malú odmenu v podobe nealkoholického piva, s odporučenou konzumáciou až po jazde.

 „Cyklisti majú práva ako ostatní účastníci cestnej premávky, no zároveň aj rovnaké povinnosti,” upozorňuje Ján Ignaták, riaditeľ Odboru dopravnej polície Prezídia PZ. „Hoci na vedenie bicykla nie je potrebný vodičský preukaz a za alkohol na bicykli nehrozia také postihy, ako u šoféra auta, byť zodpovedným a neohrozovať seba a ostatných je základnou povinnosťou cyklistu,” dodáva. Alkohol u vodiča motorového vozidla polícia posudzuje ako trestný čin, alkohol v krvi cyklistu ako priestupok. „Cyklisti sú v porovnaní s vodičmi oveľa zraniteľnejší, no paradoxne alkohol podceňujú častejšie,“ pripomenul tiež šéf Oddelenia BECEP Milan Troška.

Národný cyklokoordinátor Peter Klučka odhaduje, že na Slovensku je mimo vozovky len necelých 10 percent špecializovaných cyklotrás. „Potrebujeme dospieť k postupnej akcpeptácii cyklistickej dopravy ako plnohodnotného systému verejnej dopravy,“ dodáva.

Dobrý rok 2013, horší 2014

Podľa štatistík Policajného zboru sa v roku 2013 na Slovensku udialo 13 586 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich 223 ľudí, ťažko sa zranilo 1086. Hmotná škoda bola vyčíslená na 4,533 mil. euro. Pri 1696 nehodách asistoval za volantom práve alkohol.Cyklisti sa v uplynulom roku stali účastníkmi dopravnej nehody v 481 prípadoch, trinásť z nich zrážku s iným dopravným prostriedkom neprežilo, 65 sa zranilo ťažko.

Výsledky za prvých päť mesiacov roku 2014 ukazujú negatívny trend, pribudlo automobilových nehôd a aj tých so smrteľnými následkami. Za prvých päť mesiacov roku 2014 Policajný zbor eviduje 5 153 dopravných nehôd, pri ktorých umrelo 103 osôb, ťažko sa zranilo 385 a ľahko 2 052 osôb. Alkohol asistoval pri 626 dopravných nehodách. Za uvedené obdobie sa stali cyklisti účastníkmi dopravných nehôd v 155 prípadoch. Osem z nich nehodu neprežilo, 28 cyklistov sa zranilo ťažko. Cyklisti zavinili tento rok 113 dopravných nehôd, pri ktorých umrelo sedem ľudí, 23 sa zranilo ťažko a 60 ľahko. Alkohol u cyklistu – vinníka bol zistený v 25 prípadoch.

OpriBIKE alebo Na pivo bez bicykla

 „V Slovenskom združení výrobcov piva a sladu sme sa jednoznačne zhodli, že zameranie Dňa zodpovednosti je dôležité rozšíriť aj o cyklistov. Pripravili sme pre nich aktivitu s názvom OpriBIKE a už toto leto predstavujeme Kódex zodpovedného cyklistu,” opisuje aktivity združenia jeho prezidentka Júlia Hurná.

Kódex zodpovedného cyklistu prehľadnou formou upozorňuj na výbavu a povinnosti cyklistu – obzvlášť na to, aby si na bicykel nesadal pod vplyvom alkoholu. „Členmi nášho združenia sú najväčší producenti piva na Slovensku, s ktorými sme sa dohodli, že do projektu OpriBIKE zapoja aj vybrané prevádzky na cyklotrasách, kde sa predávajú ich pivné značky, ” opisuje Júlia Hurná. Cyklisti sa v nich dozvedia o tom, ako môžu zvýšiť bezpečnosť seba aj iných účastníkov premávky tým, že uprednostia nealkoholické pivo. „Nech si ho vychutnajú práve vtedy, keď už jazdiť nebudú a svoj bicykel vtedy odložia,” dodáva Júlia Hurná.

Prvý bufet, ktorý sa zapája do OpriBIKE, pribudne už dnes na obľúbenej bratislavskej hrádzi na Dolnozemskej ulici. Ďalšie chcú pivovarníci zapojiť v priebehu najbližších mesiacov. V krátkom čase pribudne do siete OpriBIKE bufetov prevádzka v bratislavskom Čunove či v okolí Veľkého Šarišu.

Pivovarníci za program zodpovednej konzumácie alkoholu

Súčasťou Európskeho akčného plánu, ktorý sa zameriava na prevenciu a kontrolu výskytu chronických neprenosných ochorení, je aj zámer znížiť nadmerné škodlivé užívanie alkoholu v populácii minimálne o desať percent. Slovenská republika sa k napĺňaniu tohto zámeru zaviazala i v Národnom akčnom pláne pre problémy s alkoholom pre roky 2013 až 2016. „Najlepšou prevenciou sú práve informácie. Sme preto radi, že Slovenské združenie výrobcov piva a sladu sa so svojimi partnermi podieľa na osvete a informovaním prispieva k bezpečnej a zodpovednej konzumácii alkoholu. Potešilo by nás, keby si odkaz dnešného Dňa zodpovednosti každý preniesol i do dní nasledujúcich. Obzvlášť, ak sme vodičmi či cyklistami je dôležité, aby sme mali deň zodpovednosti každý deň,” uzatvára Júlia Hurná.


←Staršie Novšie→

Obrázky k článku:

Deň zodpovednosti


Deň zodpovednosti

Súvisiace články

foto Noc vyskumnikov BECEP PRIBINA 5
Noc výskumníkov 2017

Deň 29.9.2017 bol venovaný Noci výskumníkov v mestách Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Poprad a Košice. Oddelenie BECEP v spolupráci s PRIBINA pripravilo pre záujemcovi "Iný pohľad na cestu" a rozdávali sa aj reflexné predmety ako a... .

Celý článok

logo Vidieť a byť videný
Vidieť a byť videný 2016

Spoločnosť OSRAM v spolupráci so sieťou autoservisov AutoKelly, Policajným zborom SR a Oddelením bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pripravili druhý ročník akcie zameranej na spr... .

Celý článok

Tekovské Nemce - spoločné foto
Deň bezpečnosti s Granviou

Dňa 26.10. sa konala na odpočívadle Tekovské Nemce akcia s názvom Deň bezpečnosti. Počas celého dňa boli k dispozícii vzdelávacie aktivity spojené s bezpečnosťou cestnej prem&... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame