Eco soferovanie

Konferencia o ekošoférovaní

Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy - CEPTA Vás pozýva na konferenciu: EKOŠOFÉROVANÍM K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU NIE LEN NA SLOVENSKU, ktorá sa uskutoční dňa 10. septembra 2015 v Hoteli LUX, Banská Bystrica.

Čo je to ekošoférovanie ?
Energeticky efektívna jazda znižuje spotrebu paliva až do 20 %, čo šetrí financie a životné prostredie. Ekošoférovanie má širší záber. Začína pri zvolení vhodného dopravného prostriedku, cez výber nízkoemisného vozidla, úspornú jazdu, až po správne používanie klimatizácie. Ekošoférovanie je prístup, ktorý znižuje negatívne vplyvy šoférovania, dopravy, či mobility ako takej na životné prostredie.
Autoškoly môžu implementovať ekošoférovanie priamo do výučby nových vodičov, čím ich učia šoférovať bezpečnejšie a ekonomickejšie. Ekošoférovaním a energeticky efektívnou jazdou svojich šoférov už dnes flotilové firmy šetria ročne nemalé finančné prostriedky.

Cieľová skupina
Flotilové firmy, tréningové a doškoľovacie subjekty, autoškoly, zástupcovia samosprávy, profesionálni šoféri a široká motoristická verejnosť.

Miesto konania konferencie
Hotel Lux, Námestie Slobody 2, Banská Bystrica.

Zameranie konferencie
Konferencia bude zameraná na:
- predstavenie zásad ekošoférovania;
- zavádzanie ekošoférovania v autoškolách;
- zavádzanie ekošoférovania vo flotilových firmách;
- znižovanie negatívnych vplyvov dopravy na kvalitu ovzdušia v mestách, vrátane legislatívnych zmien a využitia EÚ fondov 2014-2020.

Na konferenciu sú pozvaní aj zástupcovia kompetentných ministerstiev, okrem iných odborníkov vystúpi Jiří Čumpelík, dlhoročný expert na ekošoférovanie z Českej republiky.

Firmy, ktorých aktivity súvisia s témou konferencie, napr. firmy zamerané na vývoj a zavádzanie telematických nástrojov monitoringu vozidiel, filtrov DPF a pod., môžu po dohode s o. z. CEPTA (kontakt nižšie) získať priestor na propagáciu svojich produktov, keďže inovácie patria ku kľúčovým prvkom účinného zavádzania ekošoférovania v reálnom živote.

Registrácia
Ak sa chcete zúčastniť konferencie, zaregistrujte sa prosím do 1.9.2015 na www.cepta.sk. Pre registrovaných účastníkov je účasť bezplatná.

Kontakt, viac informácií
Miloš Veverka, o. z. CEPTA, mail: milos.veverka@inter-net.sk, tel.: 0904 417 202

←Staršie Novšie→
Obrázky k článku:

Eco soferovanie


Pozvanka1.jpg


Pozvanka2.jpg

Súvisiace články

Vodic roka 2017
Hľadá sa vodič roka 2017

Becep je partnerom celoslovenskej súťaže VODIČ ROKA. Aj tento rok hľadáme šikovných a vzdelaných vodičov, ktorí si chcú svoje vedomosti a zručnosti preveriť v praxi. Neváhajte... .

Celý článok

Workshop Praha 2015
Medzinárodný Workshop Praha

V novembri sa v Prahe uskutočnil medzinárodný Workshop o centrách bezpečnej jazdy na ktorom diskutovali zástupcovia krajín Čiech, Slovenska, Rakúska, Maďarska, Poľska, Nemecka a Litvy. Diskutovalo sa o význame povinného vzdelávania rôz... .

Celý článok

priprava vozidla
Príprava vozidla na bezpečnú jazdu

Naučiť sa ako jazdiť bezpečne je potrebná zručnosť. Nezabúdajme však, že k bezpečnému vodičovi patrí neodmysliteľne aj bezpečné vozidlo. Poradíme Vám p... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU
Odporúčame