Udržať si fyzickú a duševnú kondíciu

Prečo sa zaoberáme vzťahom medzi seniormi a dopravou? Seniori totiž predstavujú významnú skupinu ľudskej populácie, ktorá sa na doprave účastní. Táto účasť, predovšetkým v roli vodičov motorových alebo nemotorových vozidiel je z časti ešte aktívna.

senior prechod

Prechádzanie cez cestu

Pri prechádzaní cez cestu sa kríži dráha chodca s jazdnou dráhou vozidla. Vzhľadom k hmotnosti a rýchlosti vozidla je však pri strete jednoznačná nevýhoda na strane chodca. Všeobecne platí, že vozovku je treba prejsť kolmo a čo najrýchlejšie. Avšak v prípade seniorov je rýchlosť

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Prečítajte si

cyklista01
Cyklisti pozor!

ZÁKON Č. 8/2009 Z.z. o CESTNEJ PREMÁVKE prikazuje: Cyklistom § 55: nesmú počas jazdy viesť psa ani iné zviera musia mať na sebe za zníženej viditeľnosti reflexné prvky sú povinní chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou (15- a viacroční len mimo obce) Korčuliarom a skejtbordistom: § 52 ods.5... . Celý článok