Cestný bezpečnostný audit

Cestný bezpečnostný audit je prostriedok preventívneho zvyšovania bezpečnosti dopravy na pozemných komunikáciách.


Ide o  proces v rámci ktorého kvalifikovaný nezávislý bezpečnostný audítor (t.j. odborník zapísaný v zozname bezpečnostných audítorov na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR), alebo skupina takýchto audítorov podrobuje kontrole projekt dopravnej infraštruktúry vo...

Čo je Becep?

BECEP je skratka slov – BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY. BECEP je samostatné oddelenie, ktoré spadá do pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 


Milí priatelia, držitelia vodičských oprávnení a všetci účastníci cestnej premávkyMilan Troska

bezpečnosť cestnej...

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU