chodec01

Chodec v cestnej premávke

Kedy sa stávame chodcom?

Podľa pravidiel cestnej premávky je chodcom každý, kto vstúpil na chodník alebo na cestu. A je jedno či tam stojí alebo kráča. Chodcom je aj osoba ktorá tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre invalidov alebo ručný vozík o

Najzraniteľnejší...

Chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky. Chodec je aj ten kto tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre invalidov alebo ručný vozík, pohybuje sa na lyžiach alebo na kolieskových korčuliach alebo sa pohybuje pomocou ručného či motorového

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Prečítajte si

Deň zodpovednosti
Zodpovednosť vodičov i cyklistov v centre pozornosti slovenských pivovarníkov

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu spolu s Policajným zborom a Oddelením bezpečnosti cestnej premávky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (BECEP) pripravili na stredu 2. júla pokračovanie preventívno - osvetovej akcie zameranej na zodpovednú k... . Celý článok