becep nehoda mladi

V roku 2013 zomrel každý 44. obyvateľ Zeme pri dopravnej nehode

Každoročne umiera na svetových cestách cca 1,25 milióna ľudí, ďalších 50 miliónov utrpí pre nehode zranenie. Smrteľné nehody sú deviatou najčastejšou príčinou smrti. V roku 2013 na svete ich následkom zomrelo 174 osôb na milión obyvateľov.

Kto zomieral v roku 2013 na cestách?

Jednoznačne sa jednalo o posádky osobných automobilov. Na celkovom počte obetí sa podieľali v pomere 31 %. Nasledujú vodiči motocyklov a motorizovaných trojkoliek (23%), chodci (22%) a cyklisti (4%).

Každý 44. obyvateľ sveta zomrel v roku 2013 pri dopravnej nehode

Príslušnú analýzu vykonal Tým silniční bezpečnosti (CZ).  Na celom svete žilo v danom roku priemerne 7 162 119 434 ľudí. Na tisíc z nich zomrelo 7,79 osoby. Každý 44. obyvateľ Zeme tak zomrel zbytočne v dôsledku cestnej dopravnej nehody. Situácia však bola odlišná v jednotlivých štátoch. Najväčší podiel obetí nehôd bol zaznamenaný v Líbii, Katare a Ománe. Za povšimnutie stojí aj fakt, že USA a Rusko sa v rebríčku  nachádzajú vedľa seba. Podrobnejšia analýza však ukazuje, že zatiaľ čo v Rusku zomrelo 189 osôb na milión obyvateľov, v USA to bolo 106 osôb na milión obyvateľov.  

Cesty Európskej únie sú najbezpečnejšie na svete

A platí to aj pre rok 2015. V danom roku žilo v štátoch EÚ28 priemerne 509 174 700 obyvateľov. Celkovo zomrelo 5 226 500 ľudí, na tisíc osôb to bolo 10,26 zomrelého. Najviac ich bolo na Cypre, v Luxembursku a Rumunsku, naopak Dánsku, Malte a Švédsku sa darilo.

 

 

zdroj: Tým sliniční bezpečnosti


←Staršie
Obrázky k článku:

becep nehoda mladi

Súvisiace články

Bellimet
Cestný Teplotný Informačný Systém BELLMET

Vážený vodiči, aj touto cestou by sme Vás radi informovali o novinkách možnosti získania dopravných informácii pred Vašou cestou za prácou, návštevou či záľubami. Hl... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU
Odporúčame