Becep studentsky projekt MHD

Študentský projekt pre digitálnu informovanosť MHD

V rámci nepovinného predmetu aplikovaná ekonómia majú možnosť študenti tretích ročníkov stredných škôl založiť si vlastnú spoločnosť, vymyslieť produkt a pokúsiť sa ho presadiť na trhu. Študenti obchodnej akadémie v Bratislave sa rozhodli pre projekt, ktorého cieľom je GPS monitorovanie liniek mestskej hromadnej dopravy v reálnom čase a za pomoci LED panelov umiestnených na zástavkách budú ľudia čakajúci na spoj dostávať aktuálne informácie o meškaní ich linky, prípadne odporúčania na inú linku. Oddelenie Becep bolo odborným garantom pre študentov, pričom sme zabezpečili stretnutia s inštitúciami, ktoré by takýto systém mohli využívať. Študenti absolvovali odborné konzultácie vo vysielaní Slovenského rozhlasu Zelená vlna, svoje nápady mali možnosť prediskutovať aj na odbore stratégie na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, taktiež navštívili hlavný dispečing MHD v Bratislava a nápad prezentovali aj prevádzkovému riaditeľovi. V celoslovenskej súťaži študentských spoločností získali dve prvé miesta k čomu im úprimne gratulujeme!

←Staršie Novšie→
Obrázky k článku:

Becep studentsky projekt MHD


Becep studentsky projekt MHD


Becep studentsky projekt MHD


Becep studentsky projekt MHD


Becep studentsky projekt MHD


Becep studentsky projekt MHD


Becep studentsky projekt MHD


Becep studentsky projekt MHD

Súvisiace články

den zodpovednosti 2018
Deň zodpovednosti 2018

Slovenskí pivovarníci spoločne s dopravnou políciou a BECEPom Ministerstva dopravy a výstavby už niekoľko rokov realizujú spoločné aktivity na zníženie nehodovosti pod vplyvom alkoholu. S... .

Celý článok

Den zodpovednosti Becep Policia
Deň zodpovednosti na slovenských cestách

Zámerom informačno-edukatívnej kampane Deň zodpovednosti je zvýšenie povedomia šoférov na podporu zamedzenia požívania alkoholu počas šoférovania. Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR a Slo... .

Celý článok

fajcenie v aute
Fajčenie za volantom 6x zvyšuje riziko nehody

Fajčenie za volantom je rovanko nebezpečné ako posielanie správ z mobilu. Negatívny účinok vyfajčenej cigarety pretrváva až 12 hodín. Porušenie zákazu fajčenia pri preprave mal... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU
Odporúčame