europska charta

Súťaž Európskej charty

Becep nadviazal intenzívnejšiu spoluprácu s Európskou chartou bezpečnosti cestnej premávky. Súčasťou spolupráce je výmena informácií o úspešných a osvedčených postupoch / projektoch, ktoré boli u nás zrealizované alebo aktuálne prebiehajú a majú pozitívny dopadom na bezpečnosť cestnej premávky.

Európska charta bezpečnosti cestnej premávky týmto opäť vyzýva svojich členov (ak nie ste členom, prihláste sa na stránkach charty www.erscharter.eu/sk/registration) k predkladaniu svojich osvedčených postupov na poli bezpečnosti cestnej premávky.

Pojmom správna prax sa rozumie aktivita (stratégie, metodológie, technika, a iné), ktorá priniesla konkrétne pozitívne výsledky na v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Pokiaľ ste teda v minulosti aktivitu týchto charakteristík realizovali, poprípade ak prebieha táto vaša aktivita v súčasnosti, boli by sme radi, aby ste sa s nami o ňu podelili.

Kontaktujte chartu, mailom na adresu charter@paueducation.com alebo telefonicky na čísle +34 933 670 434. Vybrané príklady správnej praxe budú ocenené k príležitosti Európskych cien Excelencie v bezpečnosti cestnej premávky, ktoré prebehnú v júni 2017 za prítomnosti Violety Bulc, európskej komisárky pre dopravu.


←Staršie Novšie→
Obrázky k článku:

europska charta

Súvisiace články

Den zodpovednosti Becep Policia
Deň zodpovednosti na slovenských cestách

Zámerom informačno-edukatívnej kampane Deň zodpovednosti je zvýšenie povedomia šoférov na podporu zamedzenia požívania alkoholu počas šoférovania. Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR a Slo... .

Celý článok

Európski odborníci na bezpečnosť cestnej premávky sa stretli v Bratislave

19. septembra 2016 sa v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave uskutočnila za prítomnosti odborníkov z členských štátov Európskej únie konferencia zameraná na tém... .

Celý článok

Kam volať a ako komunikovať so záchrannou službou?

• Včasné privolanie odbornej pomoci po vážnej nehode môže rozhodnúť o ľudskom živote • Celých 11 percent európskych vodičov nepozná číslo zdravotní... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU
Odporúčame