Policajní prezidenti

Policajti aj hasiči hľadajú kvalitnejší dopravný výcvik

Prezidenti policajného zboru Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska dnes v priestoroch slovenského Centra bezpečnej jazdy – Driving Academy diskutovali o systéme dopravného vzdelávania záchranných a zásahových zložiek. Svoje skúsenosti zástupcom policajných zborov predstavili vzdelávanie centrá zo Slovenska a z Čiech.

„V kontext Stratégie zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky sme analyzovali štandardy dopravného výcviku v jednotlivých krajinách Európy. Situácia v našich troch krajinách je podobná a v systéme absentujú centrá, ktoré zabezpečujú ďalšie vzdelávanie vodičov,“ hovorí Milan Troška, riaditeľ oddelenia bezpečnosti cestnej premávky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

V Poľsku aj na Slovensku poskytuje dodatočný dopravný výcvik jedno centrum, v Čechách sú štyri. Pre porovnanie, v Rakúsku majú vodiči možnosť absolvovať doplnkový dopravný výcvik v takmer 30 centrách po celej krajine. „O efekte doplnkového vzdelávanie vodičov dnes v Európe už takmer nikto nepochybuje. Táto prax sa stáva európskym štandardom,“ pripomína Milan Troška.

„Dopravnému vzdelávaniu záchranných a zásahových zložiek chceme venovať vyššiu pozornosť. Príslušníci Policajného zboru čelia na cestách každodenne neštandardným situáciám, na ktoré sa musia náležite pripraviť. Z diskusií s kolegami vyplynulo, že podobná situácia je aj v Poľsku a Českej republike,“ hodnotí Tibor Gašpar, prezident Policajného zboru SR.

Centrá dopravného výcviku, na rozdiel od bežného vzdelávania v autoškole zabezpečujú prípravu vodičov na neštandardné situácie: vyhnutie sa prekážkam, nedotáčavý a pretáčavý šmyk, aquaplaning a pod. V kontexte vzdelávania záchranných a zásahových zložiek sú zručnosti získané v takýchto centrách potrebné pre správne plnenie úloh a nevyhnuté napríklad pre vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy.


←Staršie Novšie→
Obrázky k článku:

Policajní prezidenti


Policajní prezidenti


Policajní prezidenti


Policajní prezidenti

Súvisiace články

europska charta
Súťaž Európskej charty

Becep nadviazal intenzívnejšiu spoluprácu s Európskou chartou bezpečnosti cestnej premávky. Súčasťou spolupráce je výmena informácií o úspešných a osvedčených p... .

Celý článok

Európski odborníci na bezpečnosť cestnej premávky sa stretli v Bratislave

19. septembra 2016 sa v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave uskutočnila za prítomnosti odborníkov z členských štátov Európskej únie konferencia zameraná na tém... .

Celý článok

Kam volať a ako komunikovať so záchrannou službou?

• Včasné privolanie odbornej pomoci po vážnej nehode môže rozhodnúť o ľudskom živote • Celých 11 percent európskych vodičov nepozná číslo zdravotní... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU
Odporúčame